Visuele inspectie geeft inzicht in onderhoud en kosten milieustraat

De staat van het onderhoud helder in beeld. Dat inzicht biedt een algehele inspectie van een milieustraat. ‘Gemeenten weten daardoor exact welk onderhoud er nodig is. Niet alleen op het moment van de inspectie, maar ook voor de daaropvolgende jaren’ zegt Sander Ott, projectleider bij Modulo Milieustraten, die jaarlijks tientallen inspecties uitvoert aan alle typen milieustraten en depots voor klein chemisch afval. ‘Gemeenten kunnen daardoor de te verwachten kosten in hun meerjarenbegrotingen meenemen. Door frequent onderhoud zijn op termijn bovendien de kosten lager. Mede daardoor betaalt een abonnement voor een jaarlijkse inspectie zich terug’, noemt hij als belangrijk voordeel van het inspectiecontract dat gemeenten hebben bij Modulo Milieustraten.’

>> Foto: Sander Ott, projectleider bij Modulo Milieustraten, bezig met een algemene visuele inspectie op de milieustraat in de gemeente Soest.

Punten tot in detail controleren

Een algemene visuele inspectie op basis van onze inspectielijst. Dat is het uitgangspunt voor een inspectie van een milieustraat, legt Sander uit. ‘Op de inspectielijst staan alle specifieke punten die onderdeel uitmaken van het inspectierapport. Met die lijst in de hand loop ik ter plekke punt voor punt alles na: van de deuren, het openen en sluiten van de slagboom, de verlichting, de vloeistofdichtheid van de containervloer en het depot voor klein chemisch afval, veiligheidsaspecten als valbescherming en de nood- en oogdouche tot de controle van het staal op roest en schilderwerk. Ook ga ik na of alle benodigde documenten aanwezig zijn, zoals de certificaten van de branddeuren en de verklaring van de vloeistofdichte vloer.’ Een inspectie gaat tot in detail, wordt uit zijn verhaal duidelijk. ‘Zo controleer ik ook of scharnieren van deuren nog goed functioneren, of de goten wel worden schoongemaakt zodat het water kan weglopen en of de belijning, bewegwijzering en rijroutes voor de auto’s duidelijk zijn. Ik kom ook op wat oudere milieustraten voor inspecties. Daar kijk ik onder meer naar verzakkingen van bestrating en de toegepaste materialen.’

Veiligheid belangrijk onderdeel inspectie milieustraat

Veiligheid is in elke inspectie een terugkerend thema, blijkt uit de uitleg van Sander. ‘Dat gaat voor alles. Daarom controleer ik bij mijn inspectie ook altijd de hekwerken en valbescherming rond de containers. Maar ik kijk ook of het bordes wel regelmatig wordt geveegd. Op een vuil bordes is de kans op vallen en daarmee op ongelukken doorgaans namelijk groter.’ Schade aan deuren van het depot voor klein chemisch afval ziet Sander tijdens zijn inspecties het meest. ‘Bijvoorbeeld als er tegen aan is gereden met een palletwagen. Maar ik zie ook veel kapotte deurdrangers en lege batterijen van de noodverlichting. Het komt ook voor dat er aan de vloeistofdichte vloer nog nooit onderhoud is gedaan.’ Hij begrijpt dat wel. ‘Daar zijn relatief hoge kosten mee gemoeid – die kunnen oplopen tot een paar duizend euro. Om de vloer weer vloeistofdicht te maken, moet bovendien een deel van de milieustraat soms één of twee dagen dicht.’

Onderhoudsplan voorkomt hoge kosten

Niet alle milieustraten hebben een onderhoudsplan’, weet Sander op basis van zijn praktijkervaring. ‘Reparaties worden in dat geval vaak pas gedaan als het echt nodig is. Als onderhoudswerkzaamheden niet worden bijgehouden, ontstaat er achterstallig onderhoud waardoor werkzaamheden in één keer moeten gebeuren. Een jaarlijkse inspectie – bijvoorbeeld op abonnementsbasis – geeft de zekerheid dat een milieustraat regulier wordt geïnspecteerd. Op de lange termijn zijn de kosten dan lager. Een voordeel is ook dat gemeenten verwachte onderhoudskosten dan in hun meerjarenbegroting kunnen meenemen. Zo’n jaarlijkse inspectie zorgt er bovendien voor dat het KCA-depot voldoet aan de richtlijnen volgens de PGS15 voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Dat voorkomt het opleggen van een hoge boete.’ Na de algemene visuele inspectie werkt Sander zijn bevindingen uit in een uitgebreide, schriftelijke rapportage, inclusief een hersteladvies en foto’s. ‘Dat geeft de algehele onderhoudsstaat van de milieustraat weer van dat moment. Daarin neem ik ook de wensen van de medewerkers mee, bijvoorbeeld een heftruck als ze veel moeten lopen. ‘Als dat nog niet gebeurt, doe ik in het rapport ook voorstellen om te komen tot jaarlijks onderhoud. Dat zorgt niet alleen voor een vaste frequentie in regulier onderhoud. Het draagt ook bij aan efficiënter kostenbeheer. Mede ook dat is voor veel gemeenten reden milieustraten jaarlijks te laten inspecteren.’

Belangrijkste onderdelen visuele inspectie milieustraat:

  • Algemeen: houten/kunststof aanrijdbeveiligingen (gordingen), kunststof containerplaten, vastzitten van geleidenrails, nood- en oogdouche KCA-depot en elektrische componenten in KCA-depot
  • Mechanische onderdelen: inspecteren van de slijtagestaat, functiecontroles en inspectie van de veiligheidsvoorzieningen 
  • Staalwerken: valbeveiliging en overige hekwerken (op bordes), container geleiderails, bevestiging aan/op ondergrond, roostervloer KCA-compartimenten.
  • Bedrijfsdeuren KCA-depot: deurblad, slotgrendel en afdichtingsrubbers, testen zelfsluitendheid deurdranger, geleiders en scharnieren, en toegangsdeuren

Over Modulo Milieustraten

Modulo is specialist in het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. De U-elementen hebben een levensduur van minimaal 50 jaar. Daardoor kunnen ze makkelijk meerdere malen opnieuw worden gebruikt zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op de nieuw gebouwde milieustraten.

Meer weten?

Lees dan ook de post: ‘Milieustraat flexibel optimaliseren: zes voorbeelden’. Wilt u meer weten over een inspectiecontract van Modulo Milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ons ook bellen, telefoon: (035) 5885454. 

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitter of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Meer informatie?