Circulair ambachtscentrum

100% circulariteit door hergebruik en reparatie

De overheid wil dat Nederland in 2050, 100% circulair is. Om dit te bereiken hebben zij verschillende uitvoeringsprogramma’s opgesteld die ons daar naar toe moeten leiden. Het Circulair Ambachtscentrum is het icoonproject binnen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023. Door kringloop, reparatie, onderwijs en de milieustraat met elkaar te verbinden wordt onnodig weggooien voorkomen. In het Circulair Ambachtscentrum staan producthergebruik, reparatie en afvalpreventie dus bovenaan de agenda!

Haalbaarheidsonderzoek
Inmiddels heeft het team van Modulo in opdracht van verschillende gemeenten haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd voor circulaire ambachtscentra. Wat kan en wil men doen met de grondstoffen die op de milieustraat worden ingezameld? Bij een haalbaarheidsonderzoek brengen wij ambities samen met de kosten en baten. Daarnaast brengen we de relevante stakeholders in kaart en bij elkaar.

Specialistische kennis op projectbasis
Onze specialisten zijn tevens op projectbasis in te huren om binnen uw gemeente onderzoek te doen en draagvlak te creëren voor een nieuwe circulair ambachtscentrum. Naar ons idee hoeft een dergelijk ambachtscentrum niet perse op een en dezelfde locatie gevestigd te zijn. Het kan ook als netwerk worden opgebouwd. We helpen u graag bij het ontwikkelen van de juiste oplossing.

Concreet kunt u voor de uitwerking van uw Circulair Ambachtscentrum bij ons terecht voor:

•   Circulaire ambitie en draagvlak inventarisatie
•   Stakeholder inventarisatie
•   Inrichtingsplan en 2D- en 3D- schetsonderwerpen
•   Bouwkostenraming
•   Businesscase uitwerking
•   Projectmanagement/kwartiermaker

 Projecten en inspiratie

Blog

Rapport Rijkswaterstaat en NVRD over milieustraat van de toekomst

Project

Almere: eerste circulair ambachtscentrum in NL

Project

Herne (DE): circulair ambachtscentrum