Engineering

Uw toekomstbestendige milieustraat op maat ontworpen

Wanneer u het besluit heeft genomen om een toekomstbestendige milieustraat te realiseren, ontzorgen wij u in het vervolgtraject. We stellen een Voorlopig Ontwerp (VO) op, ontwikkelen het technische Programma van Eisen en verzorgen het gehele traject tot en met het Definitief Ontwerp (DO). Als onderdeel van deze route voeren we verschillende onderzoeken en constructieberekeningen uit. Deze gegevens zijn de basis voor het uitwerken van de civiele en infrastructurele voorzieningen, zoals vloeistofdichtheid en duurzame bebouwing. 

Uitwerking en begeleiding t/m realisatie
Modulo werkt uw ambities uit naar een Definitief Ontwerp (DO). In de tekeningen zijn de rioleringen, verhardingen, hoogte, afschot, verlichting en andere relevante zaken verwerkt. Bij het opstellen van het DO maken we onderscheid in:

  • Werkzaamheden die betrekking hebben op de inrichting van de onderzijde van het Modulo-bordes
  • Engineering civiele werkzaamheden
  • Inrichting van het Klein Chemisch afvaldepot
  • Technische inrichting van het milieuterrein, de kantoorunit, slagbomen, valbescherming, bebording etc.

Na dit traject ondersteunt Modulo ook bij het uitwerken van het bestek of de werkomschrijving voor de civieltechnische werkzaamheden. De inkooptechnische en procedurele onderdelen worden in overleg met u gedaan. Wij verzorgen de beantwoording van de civieltechnische vragen tijdens de Nota van Inlichtingen en beoordelen de inschrijvingen op marktconformiteit. Omdat Modulo de kennis van engineering en bestekken in huis heeft, kunnen we u van A tot Z ontzorgen met de realisatie van uw toekomstbestendige milieustraat of circulair ambachtscentrum.

 Projecten en inspiratie

Blog

Modulo bordes met stijve plaatfundering is slimme oplossing bij slappe gronden

Project

Lemmer, gemeente kiest opnieuw voor een modulo-bordes

Project

Rosmalen: Ontwerp- en werkomschrijving