Missie & Visie

“De aarde goed door geven”

Een milieustraat en circulair ambachtscentrum neemt afval in en geeft het weer door. Ze fungeren als een circulatiepunt in de grondstofcyclus. Afval en afgedankte goederen krijgen er een tweede leven als nieuwe grondstof door methoden van recycling en upcycling. Uit het oude ontstaat het nieuwe. Onze drive is het om van iedere milieustraat een uitnodigende plek te maken waar mensen worden betrokken bij de cyclus van afval, hergebruik en creatie. Waar bezoekers goed worden geïnformeerd en geïnspireerd over de mogelijkheden van ingezameld (grof) huishoudelijk afval. Waar gewerkt wordt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En waar de locatie bekend staat als een prettige en inspirerendeomgeving.

De cirkel rond gemaakt

Vanaf 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op door ons gebouwde milieustraten. Als een milieustraat in de toekomst moet worden aangepast of verplaatst kunnen de overgebleven betonnen U-elementen weer worden ingeruild. De teruggegeven elementen komen in een re-use elementenpool waar andere gemeenten, afvalinzamelaars en bedrijven uit kunnen putten. De Modulo milieustraat is hierdoor nog flexibeler en klaar voor een volledig circulaire toekomst. De inruilgarantie zorgt voor een flinke winst in de besparing op primaire grondstoffen, CO2-uitstoot en toekomstige (des)investeringen.

Ervaren team vakprofessionals

Ons team bestaat uit ervaren vakprofessionals met adviseurs en experts op het gebied van de circulaire economie, afval- en grondstoffenbeleid, circulair ontwerpen, engineering, vergunningen, realisatie, projectleiding en services.

Modulair

We bouwen onze milieustraten met prefab betonnen U-elementen. Daardoor kunnen deze altijd worden aangepast en hergebruikt.

Circulair

Onze elementen zijn geproduceerd met secundaire grondstoffen. Alle elementen zijn herbruikbaar en we hebben een  inruilgarantie.

Snel & betaalbaar

Het ontwerp- en bouwproces is gestandaardiseerd en alle kennis is in eigen huis. Hierdoor werken we kosten efficiënt en kunnen we snel bouwen.