Service en onderhoud

Goed onderhoud verlaagt exploitatiekosten 

Modulo verzorgt inspecties en onderhoud aan alle typen milieustraten en depots voor klein chemisch afval (KCA’s). Een milieustraat functioneert in onze optiek optimaal, wanneer bezoekers gemakkelijk hun afval en grondstoffen kunnen afgeven en goed geholpen worden. Daarnaast… een schone en goed onderhouden milieustraat ziet er uitnodigend uit en zorgt voor een betere scheiding van afval en grondstoffen! Goed onderhoud verlengt de levensduur van de milieustraat en verlaagt de exploitatiekosten. Bovendien draagt het bij aan de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers.

Jaarlijkse inspectieovereenkomst
Modulo sluit graag met u een inspectieovereenkomst af. Jaarlijks wordt de gehele milieustraat (inclusief het eventuele KCA-depot) geïnspecteerd. Het gaat om een algehele, visuele inspectie op basis van een gedetailleerde lijst. De bevindingen worden opgenomen in het inspectierapport en er wordt eventueel een aanbieding gemaakt voor herstel van de geregistreerde verbeterpunten. Modulo geeft ook advies over preventief onderhoud en het beheer van de milieustraat.

Meten is weten
Onze opdrachtgevers bij gemeenten en afvalinzamelaars weten exact welk onderhoud er nodig is. Niet alleen op het moment van een inspectie, maar ook voor de daaropvolgende jaren. Ze kunnen daardoor de verwachte kosten in hun meerjarenbegroting meenemen. Door frequent onderhoud zijn op termijn de kosten lager. Een abonnement voor een jaarlijkse inspectie betaalt zich snel terug.