Gemeenten

Een uitnodigende plek voor circulariteit

Uw milieustraat zamelt in en geeft door. Een circulatiepunt, waar afval een tweede leven krijgt. Modulo maakt van iedere milieustraat een uitnodigende plek waar inwoners worden betrokken bij de cyclus van afvalpreventie, inzameling, hergebruik en recycling.

Tevreden inwoners en goede scheidingsresultaten
Modulo is specialist in circulaire ambachtscentra, modulaire milieustraten en depots voor KCA. Onze dienstverlening begint met een goed advies. Wij voeren een haalbaarheidsonderzoek uit en adviseren over de ingezamelde grof-afvalstromen. Het resultaat? Inspirerende ontwerpvarianten, waarbij afvalscheiding wordt gemotiveerd.

Modulaire en circulaire milieustraat
Een Modulo milieustraat is een toekomstbestendige keuze. De modulaire bouwwijze met standaard prefab holle U-elementen is flexibel, slim en duurzamer. De elementen gaan 100 jaar mee en kunnen vele malen worden hergebruikt. Daarnaast geeft Modulo een inruilgarantie op nieuwe milieustraten. De prefab U-elementen worden geproduceerd met eco granulaat. Madaster berekende een circulariteitsscore van 90% van de Modulo milieustraat tegenover 15% voor een traditioneel gebouwde milieustraat.

Slim gebruik van ruimte
Door gebruik van prefab U-elementen, ontstaat onder het bordes extra ruimte voor bijvoorbeeld een werkplaats, opslag van materieel, stalling van voertuigen een KCA-depot etc. De integratie van verschillende functies zorgt voor minder bijgebouwen en dus, lagere investeringen.

Circulair uitvragen
Modulo ontwerpt en bouwt milieustraten die maximaal bijdragen aan de circulaire doelstellingen van uw gemeente. We voldoen nu al aan de voorwaarde voor gemeenten om vanaf 2023 circulair uit te vragen.

Services en inrichting milieustraat
Na oplevering blijven we graag betrokken. Daarom bieden we uw gemeente een breed pakket aan services, waaronder een jaarlijkse inspectie en het onderhoud van de milieustraat. Ook leveren wij op iedere gewenst moment producten voor de inrichting van de milieustraat, zoals fractieborden, valbescherming, containerbeschermplaten en energieneutrale overkappingen.

We zijn er trots op dat de eerste gemeente waarmee we samenwerkten na 15 jaar nog steeds opdrachtgever is!

Projecten en inspiratie voor gemeenten

Project

De Wolden: duurzame doelen en efficiënte inrichting

Project

Woerden: circulaire milieustraat

Blog

Noordenveld: unieke aanbesteding gemeentewerf en milieustraat