Webinar: circulaire kansen verzilveren met afvalstromen

Wat is de potentie van afvalscheiding op de milieustraat en welke circulaire kansen ontstaan hierdoor voor gemeenten? Op deze en andere vragen gaven Pepijn Duijvestein van New Economy en Martijn ten Kate van The Bin antwoord tijdens het webinar dat Modulo Milieustraten organiseerde. Ook deelden zij hun visie op nieuwe verdienmodellen waarmee met dezelfde middelen meer waarde kan worden toegevoegd en hoe ontwerpers die waarde kunnen verzilveren. 

>>Foto met voorbeeld van het verzilveren van afvalstromen: tas gemaakt van afgedankte binnenbanden van Swap-fietsen. Meer weten? Lees dan de post met de terugblik en kijk daar ook het webinar terug.

Milieustraat essentieel om duurzame en circulaire doelen te halen

De milieustraat speelt op lokaal niveau een essentiële rol bij het halen van de duurzame en circulaire ambities. Gemeenten en afvalinzamelaars zien steeds meer kansen in het optimaliseren en benutten van hun milieustraat, al dan niet als onderdeel van een circulair ambachtscentrum. Door de hechte samenwerking van een milieustraat en bijvoorbeeld een kringloopbedrijf in combinatie met reparatie van producten krijgen afvalstromen weer waarde. Het omzetten van circulaire doelstellen blijkt in de praktijk voor veel gemeenten een uitdaging. Vragen zijn bijvoorbeeld hoe de waarde van reststromen kan worden meegenomen in het businessmodel en hoe op basis daarvan een geplande investering mede kan worden verantwoord.

Circulaire kansen verzilveren

Tijdens het webinar ging Michiel van Wickeren, adviseur circulaire milieustraten bij Modulo, in gesprek met Pepijn Duijvestein van New Economy en Martijn ten Kate van The Bin die antwoorden op deze en andere vragen gaven. Pepijn hielp inzicht te krijgen in de waardevolle stromen in een regio om zo gezamenlijk nieuwe circulaire producten en diensten te ontwikkelen. Hij ging specifiek in op de waardebepaling van materiaalstromen op bedrijventerreinen en de milieustraat. Martijn gelooft niet in afval en zet met The Bin afvalstromen om in waarde door het optuigen van circulaire producten en ketens. Hij deelde met de deelnemers hoe de waardebepaling van materiaalstromen de basis is voor samenwerkingen met ondernemers. Als je wilt dat een circulair ambachtscentrum slaagt, moet je denken vanuit de afzetmarkt in plaats van de materiaalstroom, is zijn visie. Hij liet daarvoor praktische up- en recycle mogelijkheden zien.

Over Modulo Milieustraten

Modulo is specialist in het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. De U-elementen hebben een levensduur van minimaal 50 jaar. Daardoor kunnen ze makkelijk meerdere malen opnieuw worden gebruikt zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op de nieuw gebouwde milieustraten.

Meer weten?

Lees dan ook de terugblik:
Webinar circulaire kansen verzilveren met afvalstromen

Wilt u meer weten over het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten? Neem dan contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitter of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?