Modulo Milieustraten start met inruilgarantie en Re-use elementenpool

Modulo Milieustraten komt in januari met een inruilgarantie voor milieustraten. Gemeenten die een nieuwe milieustraat of circulair ambachtscentrum realiseren, krijgen bij een aanpassing geld terug voor de U-elementen. Dit blijkt uit een publicatie in het decembernummer van het NVRD-vakblad GRAM. Tegelijk met de inruilgarantie start Modulo met de Re-use-pool voor ingeruilde elementen die in andere milieustraten één-op-één opnieuw kunnen worden gebruikt. ‘Hiermee bieden de inruilgarantie en de Re-use elementenpool gemeenten en bedrijven een substantieel investeringsvoordeel en maximale flexibiliteit voor de toekomst’, zegt directeur Ron van Ommeren van Modulo. ‘Ook draagt dit één-op-één hergebruik bij aan de circulaire (bouw)doelstellingen en CO2-reductie.’

>> Foto: Directeur Ron van Ommeren van Modulo Milieustraten: ‘Met de inruilgarantie en de Re-use elementenpool zetten we opnieuw een innovatieve stap om de transitie naar de circulaire economie te versnellen.’

Inruilgarantie biedt flexibiliteit naar de toekomst

De afval- en grondstoffenmarkt is continu in beweging. Dat vraagt om maximale flexibiliteit van de inzamelfaciliteiten. ‘De introductie van de ‘inruilgarantie’ ziet Modulo als belangrijke volgende stap om de opdrachtgever nog meer flexibiliteit te bieden’, aldus Ron van Ommeren in vervolg op de GRAM-publicatie. ‘Een ander belangrijk voordeel hiervan is ook dat gemeenten een circulair ambachtscentrum gefaseerd kunnen ontwikkelen.’ Modulo kan de inruilgarantie en Re-use elementenpool bieden omdat de bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen’, legt hij uit. ‘De U-elementen hebben een levensduur van minimaal 50 jaar en worden meerdere keren opnieuw gebruikt zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. De betonelementen zijn niet aard- en nagelvast met de ondergrond verbonden en bij de montage worden geen vaste verbindingen gebruikt. Daardoor is de Modulo-constructie in korte tijd compleet demontabel en gemakkelijk te verplaatsen.’

Inruilgarantie Re-use elementenpool circulaire milieustraat circulair ambachtscentrum webinar Modulo Milieustraten Care4Circulair

Inruilgarantie en Re-use elementenpool verhoogt circulariteitsscore in Madaster

Modulo Milieustraten zet met de inruilgarantie en de Re-use elementenpool opnieuw een innovatieve stap om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Van Ommeren: ‘Innovatie staat centraal bij Modulo. Zo maken we al sinds 2014 de betonnen U-elementen voor milieustraten van ecogranulaat van gerecyclede asfaltwegen. De circulariteit wordt ook bekrachtigd door een partnership met Madaster, het kadaster voor materialen, dat de circulariteitswaarde van een Modulo-milieustraat vastlegt in het materialenpaspoort. Binnenkort worden de eerste materialenpaspoorten uitgereikt aan gemeenten voor reeds door Modulo gerealiseerde milieustraten. De kracht zit ‘m niet alleen in de inruilgarantie, maar vooral ook in de combinatie met de Re-use elementenpool en het materialenpaspoort’, zegt hij. ‘Het hergebruik van de U-elementen zorgt voor een zeer hoge circulariteitsscore in Madaster, namelijk van 90 procent.’

Circulaire milieustraat draagt bij aan circulaire doelen gemeente

Verplaatsing en hergebruik van de milieustraat is voor veel gemeenten op dit moment realiteit, benadrukt Ron van Ommeren ‘We zijn momenteel met meerdere gemeenten hierover in gesprek. Die ontwikkeling wordt onder andere ingegeven door de ambities van gemeenten om een circulair ambachtscentrum te realiseren. Dat kan ook heel eenvoudig en is een kwestie van de U-elementen oppakken en ze ergens anders neerzetten. Uit berekeningen blijkt dat dit hergebruik, in vergelijking met sloop en nieuwbouw, veel geld bespaart en nieuwe grondstoffen. Behalve een financieel voordeel levert het de gemeente ook een zichtbare bijdrage aan hun circulariteitsdoelstellingen op.’

Circulair bouwen leidt tot een nieuwe generatie milieustraten

De circulaire milieustraat moet de standaard worden conform het uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie van de overheid. ‘Vanaf 2023 zijn gemeenten en overheden verplicht alle bouwopdrachten 100% circulair uit te vragen’, blikt hij vooruit. ‘Hiermee is CB23 – circulair bouwen ‘23 – een belangrijke stip op de horizon voor alle bouwprojecten bij gemeenten, ook die van de milieustraat dan wel het circulaire ambachtscentrum. Er komt een nieuwe generatie circulaire milieustraten aan die aan circulaire eisen moeten voldoen, waaronder niet aard- en nagelvast bouwen, demontabel, eenvoudig aan te passen en opnieuw te gebruiken. Die milieustraten worden toekomstbestendig ontworpen, kunnen mee-ademen met de ontwikkelingen binnen de gemeente en zijn dan makkelijk aan te passen. Denk aan het ontwikkelen van een circulair ambachtscentrum of bij een fusie van gemeenten. Onze inruilgarantie en Re-use elementenpool helpt gemeenten en bedrijven verder bij het bouwen van de nieuwe generatie milieustraten, de circulaire milieustraten.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over de nieuwe generatie milieustraten. Bekijk dan hier het webinar.

Wilt u meer weten over circulaire milieustraten of circulaire ambachtscentra? Kijk op de website van Modulo Milieustraten of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitter of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?