Melle van Dijk: ‘nieuwe milieustraat Papendrecht voorbereid op toekomst’

Meer afvalfracties kunnen scheiden en de toenemende groei in bezoekersaantallen opvangen. De nieuwe milieustraat in de gemeente Papendrecht voldoet aan die eisen en is daarmee toekomstbestendig gerealiseerd. ‘Bovendien hebben we de milieustraat op dezelfde locatie naast een woonwijk kunnen bouwen, zegt Melle van Dijk, Teamleider Grondzaken, Ontwikkeling en Vastgoed/RO. ‘Voor de gemeente is dat belangrijk omdat inwoners dichtbij wonen en daardoor naar verwachting meer afval scheiden.’ In een interview met het blog Care4Circulair vertelt hij over totale proces: van ontwerp tot en met realisatie.

>> Foto: De milieustraat in Papendrecht kan pieken goed opvangen, bleek tijdens de Corona-drukte. Als de gemeente Papendrecht groeit is de milieustraat groot genoeg om die vraag aan te kunnen.

Wat was de aanleiding om een nieuwe milieustraat in Papendrecht te realiseren?

‘Het oude afvalbrengstation was gedateerd en aan vervanging toe. Om meerdere redenen. De situatie was niet altijd veilig omdat er door de wachtrijen vaak auto’s op de toegangsweg stonden en de hulpdiensten er niet door konden. In de loop der tijd zijn er ook veel fracties bijgekomen. In de jaren 60 is de milieustraat ooit gestart met enkele afvalstromen. Nu zijn dat er 22 en er komen er nog meer bij. Daardoor was de logistiek op het bordes achterhaald en het terrein minder overzichtelijk.’

Waarom is opnieuw voor deze locatie gekozen?

‘Na onderzoek, in 2016, bleek dat nieuwbouw de beste optie was. Direct daarna dienden zich twee belangrijke vragen aan: op welke locatie wordt de nieuwe milieustraat gerealiseerd en wie gaat die exploiteren? Het college heeft hierover met de gemeenteraad van gedachten gewisseld en voor dezelfde locatie in de wijk gekozen. De achterliggende gedachte is dat dichter bij de inwoners ook betekent dat ze sneller geneigd zijn om meer afval te scheiden.’

Circulaire milieustraat circulair ambachtscentrum circulair bouwen ontwerpen betonnen U-element Modulo Milieustraten ecogranulaat

De milieustraat in Papendrecht is opgetrokken uit elementen van ecogranulaat. HVC koos onder meer vanwege de duurzaamheid en flexibiliteit voor een circulair recyclebordes. Bekijk hier de video.

Waarom is samengewerkt met HVC en Modulo?

‘De inzameling van grof huishoudelijk afval is complexer geworden. Als gemeente hebben we niet de kennis in huis om dat optimaal te organiseren. HVC beschikt daarvoor over meer expertise. Bovendien hebben we al een huisvuilcontract met HVC. HVC nam vervolgens Modulo Milieustraten in de arm die al meerdere milieustraten voor hen heeft ontworpen en gebouwd en goede ervaringen met Modulo heeft.’

Wat waren belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp?

‘De exploitatiekosten van de milieustraat mochten niet stijgen anders dan de kosten voor de nieuwbouw. Ook wilden we de dienstverlening aan de inwoners verbeteren. Daarin zijn we geslaagd: binnen dezelfde exploitatie zijn we nu 45 uur per week open in plaats van 38 uur. Andere uitgangspunten waren het kunnen scheiden van nog meer fracties, nog meer bezoekers kunnen ontvangen en de mogelijkheid om toekomstbestendig te bouwen. Ook moesten er voldoende opstelplekken zijn en mocht de afvoer van volle containers de doorstroming op het bordes niet belemmeren. Op dezelfde locatie hebben we ook een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Bij het ontwerp van de milieustraat was het belangrijk dat alle andere dagelijkse werkzaamheden doorgang kunnen vinden, zoals het werk van de groendienst of ‘s winters zout strooien. Die wagens moeten af en aan kunnen rijden.’

Hoe bent u het proces gestart om een nieuwe milieustraat te ontwerpen? 

‘De uitdaging bij het ontwerp was om de puzzel van de verkeersstromen op het terrein te leggen, zoals de opstelplekken op het bordes en de mogelijkheid om het terrein vlotjes te kunnen verlaten. Na uitvoerige brainstormsessies heeft mijn collega Ton de Jong, samen met Modulo en MIES, de architect van de gemeentewerf, een plan neergelegd. Daarop was dezelfde in- en uitgang ingetekend. Vooral  omdat we in bewoond gebied wilden bouwen, kostte de inrichting wat hoofdbrekens. Belangrijk zijn dan een minimale geluidsoverlast en een overzichtelijke infrastructuur waarin auto’s van bezoekers, vrachtwagens en werkverkeer kunnen doorstromen. We hebben meerdere varianten besproken en doorgerekend. En we kregen huiswerk mee, bijvoorbeeld om de draaicirkels van vrachtwagens te berekenen of de hoogte van het gebouw.’

Hoe belangrijk is een snelle doorstroming en de logistiek op het bordes? 

‘Dat is essentieel. We wilden namelijk geen wachtrijen op de Willem Dreeslaan. Daarvoor is een goede doorstroming nodig. Om dat te realiseren hebben we de trage en snelle stromen gescheiden. Modulo kwam verder nog met een goed idee: om het bordes breed te ontwerpen. Links en rechts kunnen bezoekers de snelle stromen storten, zoals hout, glas en klein chemisch afval. Bezoekers met langzame stromen, zoals grond, rijden daartussen door om verderop te lossen.’

Wat waren belangrijke beslismomenten en waarom? 

‘Een ontwerp met één toerit en uitrit. Om dat te realiseren moet al het verkeer over één weg. Uiteindelijk is dat gelukt. Dat het in de praktijk ook werkt, blijkt omdat de verkeersdoorstroming optimaal is. Dat was overigens wel spannend. Dezelfde toerit en uitrit is beter voor de verkeersveiligheid, maar dan zou er maar een kruising komen. Bovendien bepaalden de toerit en uitrit ook in welke richting er gebouwd zou worden.’

Waarom was het snel realiseren van de nieuwe milieustraat belangrijk? 

‘Tijdens de bouw werd het grof huishoudelijk afval ingezameld op een locatie buiten Papendrecht. De wens van de gemeente was om die periode te beperken zodat de inwoners daar maar kort naar toe hoefden. En dat is gelukt. Modulo kwam met het idee om de bouwtijd te verkorten en voor HVC de kosten te verlagen door cementgebonden fundering te gebruiken en geen heipalen. Het hele traject heeft ‘maar’ zes maanden in beslag genomen. Dat is inclusief een periode met slecht weer waarin de bouw vrijwel stil lag.’

Hoe voldoet de nieuwe milieustraat in de praktijk?

‘Heel goed, krijgen we terug van medewerkers en bezoekers. Een veel beter overzicht is een van de belangrijke winstpunten. Er staat nu een milieustraat met een grotere capaciteit die tegelijkertijd compact is en goed te overzien, zowel de snelle als langzame stromen. De milieustraat is gebouwd voor 14.000 huisaansluitingen in de gemeente Papendrecht, maar kan pieken goed opvangen. Tijdens de Corona-periode ontvangen we regelmatig veel meer bezoekers, af en toe wel 500 per dag in plaats van de 250 die we in het ontwerp hebben berekend. Dat kan de milieustraat goed aan. Incidenteel zijn er heel beperkte wachtrijen, zo’n 10 tot 15 minuten in plaats van een half uur of langer, zoals in sommige andere gemeenten. Voor de toekomst biedt dat perspectief. Als de gemeente Papendrecht groeit is de milieustraat groot genoeg om die vraag op te kunnen vangen.’

Meer weten?

Lees dan ook:
Circulaire milieustraat HVC in Papendrecht opgeleverd en in gebruik
Synergievoordelen door combinatie gemeentewerf en milieustraat op één locatie

Wilt u meer weten over het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten? Neem dan contact op met Modulo Milieustraten, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?