Circulair centrum in fasen realiseren antwoord op budgetdruk gemeenten

Gemeenten maken veel onvoorziene kosten door Corona. De verwachting is dat als gevolg hiervan de budgetdruk stijgt. Bovendien dalen de opbrengsten van ingezamelde grondstoffen op milieustraten. Wat is het effect van deze ontwikkelingen op de circulaire ambities van de gemeente en hoe kunnen ze toch een circulair ambachtscentrum realiseren? In fasen, is het antwoord op deze vraag van directeur Ron van Ommeren van Modulo Milieustraten. ‘Ons team heeft daar alvast over nagedacht en biedt daarvoor mogelijkheden waardoor gemeenten op een mogelijke budgetdruk kunnen anticiperen.’ Aan het blog #Care4Circulair legt hij uit hoe dat er uit kan zien.

>> Foto: de ruimte onder het verhoogde bordes biedt volop mogelijkheden om de circulaire functies van een circulair ambachtscentrum te realiseren, zoals bij de milieustraat in Nieuwkoop.

Circulaire ambities hoeven niet in de ijskast

Een groot aantal gemeenten ontwikkelt plannen voor een circulair ambachtscentrum of heeft ambities om dat te doen. Die positieve trend is mede het gevolg van de Transitieagenda Consumptiegoederen die koerst op een circulair Nederland in 2050. Ook de prijsvraag voor circulaire ambachtscentra die daaruit is voortgekomen, heeft bij gemeenten het circulaire ambachtscentrum op de kaart gezet. Modulo is bij meerdere haalbaarheidsonderzoeken betrokken en investeert al jarenlang volop in kennisontwikkeling en het delen van informatie over het circulaire ambachtscentrum, zoals recent tijdens het eerste live webinar over de businesscase. In elk onderzoek wordt voor een gemeente de haalbaarheid van een circulair centrum uitgewerkt aan de hand van het door ons ontwikkelde bouwstenenmodel (zie afbeelding).

Circulaire activiteiten en functies inzichtelijk maken

In een haalbaarheidsonderzoek worden de verschillende circulaire activiteiten en functies per onderdeel inzichtelijk gemaakt. Juist door deze aanpak kunnen circulaire ambities gefaseerd worden gerealiseerd. De eerste stap van dit traject kan zijn om een milieustraat te realiseren. Daarna is uitbreiding met deelstappen en deelinvesteringen richting een circulair ambachtscentrum mogelijk. Zeker als er vanaf het begin al wel rekening is gehouden met de gewenste uitbreiding van circulaire activiteiten en er wordt gebouwd met een modulaire bouwmethode. Als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor het Modulo-concept, wordt in eerste instantie de milieustraat gebouwd met U-elementen van ecogranulaat. In een later stadium kan de onderzijde van de milieustraat worden ingericht met de circulaire functies, zoals een inzamelpunt voor de kringloop of een educatiecentrum. Mochten er door toekomstige ontwikkelingen aanpassingen nodig zijn, dan kan de milieustraat in korte tijd en relatief makkelijk worden aangebouwd of aangepast.

Stilstaan is geen optie

Gemeentebesturen beseffen dat stilstaan geen optie is en dat ze door willen gaan met het ontwikkelen en realiseren van hun nieuwe milieustraat of circulair ambachtscentrum. Modulo adviseert daarover zodat de juiste afwegingen en keuzes kunnen worden gemaakt. Keuzes voor de korte en lange termijn waarvan de uitvoering ineens of juist gefaseerd kan plaatsvinden. Zo kan een afvalbrengstation gefaseerd, in de tijd, doorontwikkelen naar een grondstoffencentrum of een circulair centrum. De huidige situatie hoeft daardoor niet ten koste te gaan van de circulaire ambities van gemeenten. En ook belangrijk: een gefaseerde uitvoering neemt nu de risico’s weg en geeft flexibiliteit naar de toekomst.

Meer weten?

Lees dan ook:
Circulair centrum in stappen realiseren
Eerste live webinar over businesscase circulair ambachtscentrum schot in de roos
Gedegen advies over milieustraat basis besluitvorming gemeenten

Wilt u meer weten over het gefaseerd realiseren van circulaire milieustraten? Bel ons dan op: (035) 5885454 of kijk op de website van Modulo Milieustraten.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?