Erik Dusseljee, De Wolden: ‘ontwerp circulaire milieustraat met meerdere scenario’s’

Een flinke toename van het aantal in te zamelen fracties. Mede om die reden groeide de milieustraat van de gemeente De Wolden uit z’n jasje. Omdat ook het aantal bezoekers toenam, ontstonden er wachtrijen op de openbare weg. Op de nieuwe milieustraat, die in 2018 werd opgeleverd, werden deze knelpunten ondervangen door een slimme logistiek. Een voorbeeld daarvan is een aparte route op de begane grond voor inwoners die groenafval en puin komen brengen. Dat draagt mede bij aan een snellere doorstroming, zegt Erik Dusseljee, adviseur Duurzaamheid & Milieu van samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Samen met zijn team was hij vanaf het begin af aan betrokken bij het ontwerp. ‘Dat was zowel inspirerend als praktisch omdat we op schaal de verschillende mogelijkheden in scène konden zetten.’ Met het blog Care4Circulair kijkt hij terug op het ontwerp- en realisatieproces.

Wat waren redenen voor de realisatie van een nieuwe milieustraat?

‘Behalve de drukte op de milieustraat waardoor er wachtrijen op de openbare weg ontstonden, was dat ook het ruimtegebrek omdat we meer fracties gescheiden moeten inzamelen. Dat hebben we opgelost door een efficiëntere inrichting van de nieuwe milieustraat met containers die aan de zijkant van het bordes staan opgesteld en een slimme logistiek met twee routes: een snelle route op de begane grond voor groen en puin en een route over het bordes voor het storten van alle andere fracties. Dit draagt niet alleen bij aan de landelijke doelstellingen voor het scheiden van grof huishoudelijk afval, maar heeft ook onze dienstverlening substantieel verbeterd. Behalve dat hadden we op de milieustraat regelmatig discussies met inwoners over het bedrag dat ze moesten betalen voor het storten van hun grof huishoudelijk afval. Dat is nu verleden tijd omdat we een geautomatiseerd betaalsysteem hebben.’

Hoe belangrijk was een verhoogd bordes?

‘Op de oude milieustraat hadden we een verhoogd bordes. Door de constructie van keerwanden met grond was daaronder geen ruimte. Wel waren de bezoekers al gewend aan het gemak om afval vanaf een verhoging in een container te gooien. Nu is het verhoogde bordes opgetrokken uit U-elementen. Dit heeft als grote voordeel dat we daardoor de ruimte er onder ook kunnen gebruiken. Zo slaan we onder het stortbordes onder meer minicontainers op en dient de ruimte als tijdelijke stalling voor materieel, zoals een heftruck. Ook slaan we er ingenomen grondstoffen en afvalstoffen op totdat er genoeg volume is om ze af te voeren.’

Wat waren in het ontwerptraject belangrijke beslismomenten en waarom?

‘Als eerste hebben we in de ontwerpstudio van Modulo een ontwerpsessie gehad. Op basis van de beschikbare ruimte en de gewenste afmetingen van de nieuwe milieustraat hebben we met elkaar in kaart gebracht hoe het eerste grove ontwerp er uit zou kunnen zien. Op schaal hebben we met miniversies van de U-elementen verschillende ontwerpen gebouwd en de voor- en nadelen gewogen. Belangrijke beslismomenten waren er vooral als medewerkers, verantwoordelijk voor de aan en afvoer van de afvalcontainers, hun input gaven. Zij vonden het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende ruimte is voor het afvoeren van de volle containers. Daar hebben we in het ontwerp dan ook rekening mee gehouden.’

Zijn de medewerkers nog steeds betrokken?

‘Ja, de milieustraat is nu twee jaar in gebruik. In die periode hebben we veel geleerd en verder gewerkt aan optimalisering. Dit is een doorlopend proces. Medewerkers op het bordes bedenken bijvoorbeeld steeds weer hoe we nog efficiënter kunnen werken. Zo is er een aantal weken per jaar een sterke aanvoer van groenstromen. Medewerkers denken mee hoe we die piekbelasting op de milieustraat kunnen afvlakken. Een ander voorbeeld zijn de glasbakken. Op aangeven van de collega’s hebben we die op een verhoging gezet met wanden er om heen zodat eventueel gebroken glas niet van het bordes valt. Modulo voert jaarlijks een inspectie van de milieustraat uit. Uit de laatste inspectie is gebleken dat alles er keurig uitziet. Belangrijk is dat de mensen die er werken trots zijn op de milieustraat en het ook graag netjes willen houden. De bezoekers nemen dit gedrag dan ook automatisch over. Dit werkt voor iedereen wel zo prettig. Bovendien draagt dit positieve gedrag ook bij aan de verdere beoogde scheiding van het grof huishoudelijk afval.’

Duurzaamheid is belangrijk voor De Wolden. Het leverde de gemeente al eens de titel ‘meest duurzame gemeente van Drenthe op’. Behalve dat we daarin zelf het goede voorbeeld geven, stimuleren we inwoners ook daar zelf mee aan de slag te gaan, zegt Erik Dusseljee, adviseur Duurzaamheid & Milieu van samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. “Zo zijn er zijn meerdere initiatieven van groepen inwoners en coöperaties op het gebied van duurzaamheid die de gemeente ondersteunt. Voorbeelden hiervan zijn het samen opwekken en gebruiken van duurzame energie, maar ook circulariteit, zoals het inzetten van gemaaid bermgras als grondstof voor nieuwe producten. De milieustraat draagt bij aan duurzaamheid door de 60 zonnepanelen op het dak van het depot voor klein chemisch afval. Ook is het energieverbruik op de milieustraat door de energiezuinige LED-verlichting tot het minimum beperkt. Het beton waarvan de U-elementen zijn gemaakt, bestaan grotendeels uit ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Bovendien zijn de elementen nauwelijks aan slijtage onderhevig en kunnen ze over tientallen jaren prima elders weer opnieuw worden gebruikt.”

Meer weten?

Lees dan ook:
Gerben de Boer, Lemmer: ‘snelle tweede route en extra opslag door verhoogde bordes milieustraat’
Sjoerd Dijkstra: ‘ontwikkeling circulaire milieustraat Nieuwkoop inspirerend en praktisch proces’

Modulo adviseert al jaren over het ontwerpen en realiseren van circulaire milieustraten, waaronder een quick scan, locatie-onderzoek en haalbaarheidsonderzoek. Wilt u meer weten? Kijk dan in de rubriek advies.

Of kijk op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact met ons opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?