Gerben de Boer, Lemmer: ‘snelle tweede route en extra opslag door verhoogde bordes milieustraat’

Een vlotte doorstroming, ook als het aantal bezoekers stijgt. Dit werd mogelijk door op de nieuwe milieustraat in Lemmer gelijkvloers een aparte snelle route te creëren. Dit zegt Gerben de Boer, beleidsmedewerker afval en milieu. ‘Er zijn aanzienlijk minder wachtrijen door die extra route, de snelle doorgang op het bordes en de vlotte afhandeling van de ingezamelde fracties’, vertelt hij in een interview met het blog Care4Circulair van Modulo Milieustraten.

‘Omdat inwoners met hun spullen nu vaker naar het milieuterrein kunnen, scheiden we meer grondstoffen. Door het verhoogde bordes onder de milieustraat is er ruimte voor extra opslag, zoals materieel of het KCA-depot. Ook dit was een reden om te kiezen voor het modulaire en circulaire Modulo-concept.’

Langgerekte gemeente met drie milieustraten

Drie milieustraten telt de Friese gemeente De Fryske-Marren, in Balk, Joure en Lemmer. Dat aantal was uitdrukkelijk de wens van de gemeente. De Fryske-Marren is door zijn ligging een langgerekte gemeente waar inwoners anders een flinke afstand moeten overbruggen om bij de milieustraat te komen, vertelt Gerben de Boer.

‘De milieustraten zijn daarom zo gesitueerd dat de gemiddelde rijtijd maximaal 15 minuten is. De nieuwe milieustraat in Lemmer vervangt het gedateerde afvalbrengstation op een andere locatie dat niet meer voldeed aan de huidige wet- en regelgeving en de hedendaagse wensen en eisen van de gemeente. Omdat de grond naast de gemeentewerf al was aangekocht, is daar de nieuwe milieustraat gevestigd. We zamelen daar nu zo’n 27 afvalstromen gescheiden in.’

De ruimte onder het verhoogde bordes wordt gebruikt voor de opslag van de buitendienst en voor het depot voor klein chemisch afval.

Extra ruimte onder bordes voor KCA-opslag

De milieustraat in Lemmer is opgetrokken uit U-elementen, gemaakt van ecogranulaat. Daardoor ontstaat onder het bordes extra ruimte. ‘Voor ons is die mogelijkheid doorslaggevend geweest in onze keuze. We gebruiken die vierkante meters onder meer voor de opslag van materiaal van de buitendienst en voor het depot voor klein chemisch afval. Ook komt er een winteropslag van buitendienstmateriaal, zoals maaimachines en minicontainers.’

Nieuw was dit concept niet voor gemeente De Fryske-Marren. ‘De bestaande milieustraat in Joure is door Modulo Milieustraten al eerder opgewaardeerd. Daarvoor is de klassieke milieustraat met bordes uitgebreid met betonnen U-elementen.’ De Boer ziet vooral voordelen in de combinatie van een modulair systeem en het benutten van de extra ruimte. ‘We kunnen daardoor relatief eenvoudig uitbreiden of de milieustraat aanpassen. Dat de U-elementen van ecogranulaat zijn gemaakt, heeft ook een rol gespeeld bij de keuze voor het Modulo-concept. Dat past binnen het duurzame beleid binnen de gemeente om geen waardevolle grondstoffen verloren te laten gaan.’

Lees ook: revitalisering bestaande milieustraat maakt nieuwbouw overbodig

Haalbaarheidsonderzoek voor twee varianten

De beslissing van de gemeente om in Lemmer een milieustraat te realiseren komt uit 2016. Modulo Milieustraten is daar van het begin af aan bij betrokken geweest. Op basis van de vraag voor optimale en bereikbare scheidings- en brengfaciliteiten voor grof huishoudelijk afval, heeft de gemeenteraad uiteindelijk besloten tot twee nieuwe milieuterreinen. Met de inbreng van Modulo is daarvoor een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. 

De Boer: ‘Daarin is gekeken naar een grote en een kleine variant die werden bepaald door het aantal gescheiden in te zamelen afvalstromen. Het haalbaarheidsonderzoek had mede tot doel om na te gaan bij welke beschikbare ruimte en middelen de twee varianten konden worden gerealiseerd. Door de geografische ligging werd dat voor Lemmer een grote en voor Balk een kleine milieustraat.’

Lees ook: milieustraat Lemmer officieel in gebruik genomen

Modulo heeft kennis en ervaring

In dit verkennende oriëntatietraject is Modulo een uitstekende partner gebleken, blikt De Boer terug. ‘We hebben tussentijds veel met elkaar geschakeld. Het project had zonder die wisselwerking zeker niet kunnen worden gerealiseerd. Modulo is een partner voor het complete project, zowel voor de oriëntatiefase, het ontwerp en de realisatie. Natuurlijk zijn er meerdere engineersbureaus die zeggen dat ook te kunnen, maar Modulo is de enige met zoveel kennis en ervaring van advies- en uitvoering van circulaire milieustraten, inclusief engineering en infrastructuur.

En het team denkt ook mee, bijvoorbeeld over een snelle doorloop op het bordes, haalt hij als voorbeeld aan. ‘Daaruit is ook het idee ontstaan om op de begane grond, meteen bij binnenkomst, een snelle route te maken. Inwoners die glas, textiel, papier of elektrische apparaten komen brengen, hoeven daarvoor niet eerst het perron op. Behalve die vlotte doorgang heeft die aparte route op de begane grond nog een voordeel: er is minder oppervlak nodig waardoor we op bouwkosten konden besparen.’

Over Modulo Milieustraten

Modulo Milieustraten is het kenniscentrum en de specialist in modulair en circulair bouwen van milieustraten, grondstoffen- en circulaire ambachtscentra en KCA-depots. De bordessen bestaan uit gestandaardiseerde, modulaire betonelementen gemaakt van ecogranulaat van gesloopte asfaltwegen. Daardoor kunnen ze makkelijk worden aangepast, verplaatst en hergebruikt. Per 2021 geeft Modulo een inruilgarantie op de nieuw gebouwde milieustraten. Modulo biedt een totaalconcept. Wij adviseren gemeenten en afvalinzamelaars/reinigingsdiensten ook bij de ontwikkeling van hun nieuwe milieustraat en circulair ambachtscentrum. Hiervoor voeren wij haalbaarheidsonderzoeken uit en maken ontwerpvarianten.

Meer weten?

Bekijk de video hieronder of lees:
Milieustraat Lemmer officieel in gebruik genomen
Circulaire milieustraat HVC in Papendrecht opgeleverd en in gebruik

Wilt u meer weten over een depot voor klein chemisch afval of advies over circulaire milieustraten ? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedIn of Twitter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=KOn8963YZGM&feature=emb_title

Meer informatie?