Revitalisering bestaande milieustraat maakt nieuwbouw overbodig

Een milieustraat die weer voldoet aan de laatste wensen en eisen van een gemeente en tegelijkertijd aan nieuwe wet- en regelgeving zonder dat daarvoor nieuwbouw nodig is. Dat kan door revitalisering van een milieustraat op een bestaande locatie. Veel milieustraten moeten worden geactualiseerd, zegt Doke van Niekerk, manager advies en realisatie van Modulo Milieustraten. ‘Een bestaande locatie biedt die mogelijkheid en dat kan ook nog eens stapsgewijs. Bijna alle typen milieustraten komen in aanmerking. Revitalisering van een bestaande milieustraat biedt meerdere voordelen. Zo is er geen nieuwbouw nodig en zijn er geen hoge kosten mee gemoeid.’ Aan het blog Care4Circulair vertelt hij hoe dat in z’n werk gaat.

>> Foto: Revitalisering van de milieustraat in Krimpen aan den IJssel. De bestaande milieustraat was te klein geworden voor het aantal fracties. Modulo heeft een ontwerp gemaakt, waarbij de modulaire U-elementen zijn aangebouwd aan de bestaande milieustraat. Hierdoor is opslag onder de milieustraat mogelijk en kunnen meer fracties op het verhoogde bordes gescheiden worden ingezameld en opgeslagen.

Milieustraat efficiënter inrichten en logistiek verbeteren

Er zijn meerdere redenen voor het revitaliseren van een bestaande milieustraat, weet Doke. ‘Zoals groeiende bezoekersstromen of toename van het aantal fracties als gevolg van veranderende wet- en regelgeving’, noemt hij als voorbeelden. ‘Aanleidingen kunnen ook zijn te lange wachttijden, onvoldoende medewerkers op het bordes beschikbaar of een gedateerde milieustraat. Revitalisering is vooral een goede oplossing voor gemeenten waar een update van een milieustraat nodig is en er onvoldoende budget is voor nieuwbouw. Als we de vraag krijgen om te adviseren over revitalisering van een milieustraat brengen we eerst de bestaande situatie in kaart’, legt Doke uit. ‘Daarna inventariseren we wat op de huidige locatie de gewenste situatie is. Welke stromen moeten worden gescheiden, welke uitbreidingsmogelijkheden er zijn, wat is de beste routing op het bordes, inclusief de afvoer van fracties en grondstoffen, en welke mogelijkheden er zijn om de milieustraat efficiënter in te richten.’

Meerdere ontwerpen bieden keuze in varianten

Als die punten zijn uitgewerkt, is de volgende stap het toetsen van de gewenste situatie aan de wet- en regelgeving, vertelt Doke. ‘Is de gewenste situatie mogelijk en haalbaar? Als dat vaststaat maakt architect Ruben Merkx van Modulo een paar schetsontwerpen met meerdere varianten. Nadat we die hebben besproken, maakt de opdrachtgever een keuze. De volgende stap is dan om een budgetraming te maken van de uit te voeren werkzaamheden die nodig zijn om de uitgekozen variant te realiseren. Op basis van het beschikbare budget kunnen ook hierin weer keuzes worden gemaakt’, maakt hij duidelijk. ‘Denk hierbij aan het in de tijd realiseren van de verschillende werkzaamheden die voor de revitalisering moeten worden uitgevoerd, zowel op korte als lange termijn.’

Joure: meer containers aan bordes en geen wachtrijen meer

Modulo heeft jarenlange ervaring met het revitaliseren van bestaande milieustraten, zegt Doke. ‘We hebben bijvoorbeeld de milieustraat in Joure uitgebreid met modulaire U-elementen. Hierdoor ontstond een verhoogd bordes dat aan de onderkant ruim 270 vierkante meter extra ruimte opleverde voor opslag. Vóór de revitalisering was de milieustraat in Joure te klein. Daardoor konden er te weinig containers aan het bordes staan en ontstonden er lange wachtrijen’, schetst hij de situatie. ‘Na de uitbreiding was er ruimte voor zeven extra containers aan het bordes. Ook hebben we de inrit en de toegangscontrole aangepast waardoor de doorstroming beter werd en er geen wachtrijen meer waren. De gemeente koos vooral voor Modulo door de combinatie van een gemakkelijk te realiseren uitbreiding van het bordes en de mogelijkheid van opslag onder de milieustraat, het dubbele grondgebruik.’

Bestaande milieustraat snel aanpassen tegen kleinere investering

Krimpen aan den IJssel is een ander voorbeeld dat Doke noemt. ‘De bestaande milieustraat was te klein geworden voor het gewenste aantal in te zamelen fracties. Net als bij Joure hebben we ook hier een ontwerp gemaakt met uitbreiding van de milieustraat met de modulaire U-elementen van ecogranulaat. Hierdoor is er ruim 170 vierkante meter onder het bordes bijgekomen voor opslag. Op het bordes is ruimte voor vijf extra containers waardoor er meer fracties gescheiden kunnen worden ingezameld. Revitalisering van een milieustraat biedt behalve dit nog meer voordelen’, zegt Doke. ‘Zo kunnen er bijvoorbeeld meer bezoekers worden ontvangen, nemen de wachtrijen af, verbetert de doorstroming op het bordes en voldoet de milieustraat weer aan de wet- en regelgeving. Bovendien kan een bestaande milieustraat relatief snel worden aangepast en vergt het een veel minder grote investering. Revitalisering is daarom voor veel gemeenten het onderzoeken waard.’

Meer weten?

Lees dan ook: milieustraat krijgt door dubbel grondgebruik extra functies.

Wilt u meer weten over revitalisering van een bestaande milieustraat? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?