Kleiner oppervlak milieustraat nodig door dubbel grondgebruik

Een milieustraat kunnen realiseren op een kleiner oppervlak. Dit is een van de voordelen van een milieustraat met een verhoogd bordes van Modulo Milieustraten. Dit dubbele grondgebruik levert aardig wat extra vierkante meters op, zoals in Nieuwkoop waar er zo’n 600 vierkante meter bij kwam. De ruimte onder het bordes kan voor uiteenlopende functies worden gebruikt, afgestemd op de wensen en specifieke situatie op de locatie. De mogelijkheden zijn oneindig,  blijkt uit een serie posts op het blog Care4Circulair. In een samenvattende post zet Doke van Niekerk, manager advies en realisatie, een aantal voorbeelden op een rij.

Voor het ontwikkelen van een milieustraat met een verhoogd bordes is minder ruimte nodig. Daardoor komt op hetzelfde oppervlak veel meer vierkante meters beschikbaar, zo’n 50 procent. De ruimte onder het bordes biedt ontelbare mogelijkheden, onder meer voor een depot voor klein chemisch afval, opslag van materieel en materialen, vestiging van bedrijven, educatieruimten of werkplaatsen. Ook kan de milieustraat compacter en overzichtelijker worden ontworpen. Daardoor zijn de afstanden korter en hoeven medewerkers minder heen-en-weer te lopen.

Opslag voor milieustraat, gemeentewerf en beheer openbare ruimte

Opslag minicontainers onder verhoogd bordes milieustraat RMN dubbelgrondgebruik Modulo Milieustraten Care4Circuair
Foto: Reinigingsdienst Midden-Nederland gebruikt de ruimte onder het verhoogde bordes onder meer voor de opslag van minicontainers.

Opslag van verkeersborden of minicontainers, een ontvangstruimte en het stallen van gemeentevoertuigen, zoals strooi- en veegwagens. De extra beschikbare ruimte onder het verhoogde bordes biedt een zee aan opslagmogelijkheden, zegt Doke. ‘Elke ruimte kan apart worden afgesloten waardoor er bijvoorbeeld ook waardevolle grondstoffen als halfedelmetalen kunnen worden opgeslagen. En ook niet onbelangrijk: doordat er onder het bordes zo veel ruimte is, ontstaat er een extra mogelijkheid voor andere activiteiten. Niet alleen voor de opslag van materiaal en materieel van de milieustraat of gemeentewerf, maar bijvoorbeeld ook van de afdeling beheer openbare ruimte. Met name voor gemeenten die streven naar synergie en efficiëntie is dit een belangrijk voordeel. Ook zijn er geen extra bijgebouw nodig waardoor de totale investering lager is. Mede door die combinatie kiezen veel gemeenten en afvalinzamelaars voor het Modulo-concept.’

Meer weten? Lees dan ook: ruimte onder verhoogd bordes milieustraat biedt zee aan mogelijkheden.

Ruimte voor duurzaamheid

Waterberging onder milieustraat duurzaamheid Modulo Milieustraten
Afbeelding: voorbeeld van een waterberging onder het verhoogde bordes voor de opslag van regenwater dat kan worden gebruikt voor de veegvuilwagens of bij calamiteiten, zoals bluswater voor een brand.

De opslag van regenwater voor het grijswatercircuit voor het doorspoelen van de toiletten of voor de veegvuilwagens, opslag van energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak of de installatie voor aardwarmte. Bij een hoge grondwaterstand kan vanuit de waterberging het regenwater langzaam infiltreren in de bodem. Door deze buffer is er geen extra grond nodig voor wadi’s, de sloten of greppels om het hemelwater tijdelijk in op te slaan’, zegt Doke. ‘In de praktijk zien we dat de ruimte onder het verhoogde bordes voor uiteenlopende toepassingen wordt gebruikt. Mede daardoor draagt de ruimte onder het verhoogde bordes ook bij aan duurzaamheid.’

Meer weten? Lees dan ook: verhoogd bordes milieustraat biedt ruimte voor duurzaamheid.

Schone facties onder bordes gelijk apart opvangen

Afval direct scheiden. Dat is een van de mogelijkheden van een milieustraat met een verhoogd bordes. Bezoekers gooien hun afval in een inwerpzuil op het bordes (foto links). De fracties worden aan de onderkant gelijk gescheiden opgevangen (foto rechts). Als de containers vol zijn worden er grondstoffen afgevoerd en geen afval, noemt Doke als belangrijk voordeel. ‘Ook op andere manieren draagt de ruimte onder het bordes bij aan duurzaamheid, zoals met een inzamelpunt voor de kringloop, eventueel in combinatie met een grondstoffenmuur waarmee in Duitsland al kleinere fracties worden ingezameld, zoals CD’s en kurken. Het brengen van afval en inleveren van herbruikbare spullen gaat dan in één moeite waardoor er uiteindelijk meer afval zal worden gescheiden.’

Meer weten? Lees dan ook: ruimte onder bordes milieustraat draagt bij aan circulaire gemeente.

Meer weten?

Wilt u weten welke mogelijkheden de ruimtes onder het verhoogde bordes van een milieustraat nog meer bieden? Lees dan deze posts:
Ruimte onder verhoogd bordes milieustraat biedt zee aan mogelijkheden
KCA-depot onder verhoogd bordes bespaart ruimte op milieustraat
Ruimte onder bordes milieustraat draagt bij aan circulaire gemeente
Verhoogd bordes milieustraat biedt ruimte voor duurzaamheid

Wilt u meer weten over advies en de realisatie van circulaire milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?