Verhoogd bordes milieustraat biedt ruimte voor duurzaamheid

Opslag van regenwater om de toiletten mee door te spoelen, ruimte voor het aardwarmtesysteem of een waterberging. De ruimte onder een verhoogd bordes biedt talloze mogelijkheden, zegt Doke van Niekerk, manager advies en realisatie van Modulo Milieustraten. In een serie posts laat hij zien waarvoor gemeenten de extra ruimte gebruiken die ontstaat door een milieustraat te realiseren met een verhoogd bordes, gemaakt van U-elementen. In deze vierde post belicht hij de duurzaamheidstoepassingen. ‘Een voorbeeld is de milieustraat in Paderborn waar de energie van de zonnepanelen op het dak wordt opgeslagen in accu’s onder het bordes.’ (Zie foto boven, red.)

Voor het ontwikkelen van een milieustraat met een verhoogd bordes is minder ruimte nodig. Daardoor komt op hetzelfde oppervlak een flink aantal extra vierkante meters beschikbaar, zo’n 50 procent. Dit dubbele grondgebruik biedt meerdere voordelen. Zo kan een milieustraat op een kleiner oppervlak worden gerealiseerd en zijn er geen bijgebouwen nodig. Per saldo is de totale investering daardoor lager. De ruimte onder het bordes biedt bovendien een zee aan mogelijkheden, onder meer voor een depot voor klein chemisch afval, opslag van materieel en materialen, vestiging van bedrijven, educatieruimten, een inzamelpunt voor de kringloop of werkplaatsen. Een pre van dubbel grondgebruik is ook dat de milieustraat compact en overzichtelijk kan worden ontworpen. Daardoor zijn de afstanden korter en hoeven medewerkers minder heen-en-weer te lopen.

Grijs watercircuit voor toiletten

Opvang regenwater Upcyclecentrum Almere grijs watercircuit duuraaamheid Care4Circulair Modulo Milieustraten

Regenwater opnieuw gebruiken, bijvoorbeeld om de toiletten mee door te spoelen. Het Upcyclecentrum in Almere slaat daarvoor het regenwater op in een van de ruimtes onder het verhoogde bordes van de milieustraat, zegt Doke. ‘Dit water komt via de tanks in het zogeheten grijs watercircuit. Behalve voor het doorspoelen van de toiletten wordt dat onder meer ook gebruikt voor het schoonmaken van het bordes. Omdat er dan geen water nodig is uit het reguliere waterleidingnetwerk draagt deze vorm van regenwateropslag bij aan duurzaamheid.’

Installatie voor aardwarmte

Installatie aardwarmte Duitse Herne duurzaamheid Modulo Milieustraten

Extra ruimte, bijvoorbeeld voor de installatie voor aardwarmte. Dat voordeel biedt het verhoogde bordes onder de milieustraat in het Duitse Herne. Er is geen extra bijgebouw nodig waardoor de totale investering lager is, noemt Doke als belangrijk voordeel. ‘Het aardwarmtesysteem wordt gebruikt om alle ruimtes onder het bordes te verwarmen. Omdat met het gebruik van aardwarmte geen beroep wordt gedaan op fossiele brandstoffen draagt dit bij aan duurzaamheid.’

Accu’s voor energie-opslag zonnepanelen

Zonnepanelen energie opwekken duuraaamheid Care4Circulair Modulo Milieustraten

Grotendeels voorzien in de eigen energiebehoefte. Dat voordeel bieden de zonnepanelen op het dak van de milieustraat in het Duitse Paderborn. Alle elektriciteit die niet direct wordt gebruikt, wordt opgeslagen in accu’s in een ruimte onder het verhoogde bordes, zegt Doke. ‘Die reservecapaciteit wordt aangesproken als het donker is of als de zonnepanelen op een minder zonnige dag onvoldoende energie opwekken. Omdat er daardoor geen grijze stroom nodig is, draagt dit bij aan duurzaamheid.’

Waterberging onder milieustraat

Waterberging onder milieustraat duurzaamheid Modulo Milieustraten

Regenwater opvangen. Dat kan door de waterberging onder het verhoogde bordes van de milieustraat, zegt Doke. ‘Het hemelwater wordt tijdelijk in grote zakken opgeslagen en kan worden gebruikt voor de veegvuilwagens of bij calamiteiten, zoals bluswater voor een brand. Bij een hoge grondwaterstand kan vanuit de waterberging het regenwater langzaam infiltreren in de bodem. Door deze buffer is er geen extra grond nodig voor wadi’s, de sloten of greppels om het hemelwater tijdelijk in op te slaan.’

Meer weten?

Wilt u weten welke mogelijkheden de ruimtes onder het verhoogde bordes van een milieustraat nog meer bieden? Lees dan deze posts:
Ruimte onder verhoogd bordes milieustraat biedt zee aan mogelijkheden
KCA-depot onder verhoogd bordes bespaart ruimte op milieustraat
Ruimte onder bordes milieustraat draagt bij aan circulaire gemeente

Wilt u meer weten over advies en de bouw van circulaire milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?