KCA-depot onder verhoogd bordes bespaart ruimte op milieustraat

Minder vierkante meters nodig op de milieustraat. Van dat voordeel profiteren gemeenten als de opslag van klein chemisch afval is gesitueerd onder het verhoogde bordes van de milieustraat. Dit zegt Sander Ott, projectleider bij Modulo Milieustraten. In de serie posts over het gebruik van de ruimte onder het bordes vertelt hij over het depot voor klein chemisch afval. Lees ook deel 1 met onder meer voorbeelden van een educatiecentrum en het stallen van gemeentevoertuigen onder het bordes en deel twee waarin wordt uitgelegd hoe deze extra ruimte bijdraagt aan de circulaire doelen van gemeenten.

Door milieustraten te bouwen met een verhoogd bordes komt er een flink aantal extra vierkante meters ruimte beschikbaar (zo’n 50 procent) op hetzelfde oppervlak. Dit dubbelgrondgebruik biedt meerdere voordelen. Zo kan een milieustraat op een kleiner oppervlak worden gerealiseerd en zijn er geen bijgebouwen nodig. Per saldo is de totale investering daardoor lager. De ruimte onder het bordes biedt een zee aan mogelijkheden, onder meer voor een depot voor klein chemisch afval, opslag van materieel en materialen, vestiging van bedrijven, educatieruimten, een inzamelpunt voor de kringloop of werkplaatsen. Een pre van dubbelgrondgebruik is ook dat de milieustraat compact en overzichtelijk kan worden ontworpen. Daardoor zijn de afstanden korter en hoeven medewerkers minder heen-en-weer te lopen.

Voordelen depot voor klein chemisch afval onder bordes

Depot voor klein chemisch afval KCA Leusden dubbel grondgebruik milieustraat Modulo Milieustraten Care4Circulair
Voorbeeld van een depot voor klein chemisch afval onder de milieustraat in Soest. De brandwerende deuren zijn zo breed dat er ook een palletwagen door kan.

De beschikbare ruimte optimaal benutten. Dit is een van de voordelen als het depot voor klein chemisch afval onder de milieustraat is gesitueerd. ‘Ook is er geen opslagruimte op het bordes en hoeft er geen apart bijgebouw te worden neergezet. Met als resultaat een mooie besparing op het totale aantal vierkante meters dat nodig is om de milieustraat te realiseren. Bovendien zijn door dit zogeheten dubbel grondgebruik ook de totale investeringskosten lager’, noemt hij als ander belangrijk voordeel.

Uitgekiende logistiek

Depot voor klein chemisch afval KCA Herne dubbel grondgebruik milieustraat Modulo Milieustraten Care4Circulair
Voorbeeld van een KCA onder de milieustraat in het Duitse Herne met brandwerende deuren.

Het verhoogde bordes van de milieustraat is opgetrokken uit prefab U-elementen van ecogranulaat, zegt Sander. ‘Daardoor ontstaan er aparte compartimenten waarin de verschillende soorten gevaarlijke en chemische stoffen apart kunnen worden opslagen, volgens de daarvoor geldende PGS15-eisen’, legt hij uit. ‘Het KCA-depot is apart toegankelijk voor de verwerker die de gescheiden ingezamelde fracties daardoor makkelijk kan afvoeren. Door een uitgekiende logistiek zijn de routes voor de bezoekers en de verwerkers gescheiden van elkaar. Omdat deze verkeersstromen elkaar niet kruisen, wordt de verkeersdoorgang op de milieustraat nooit belemmerd.’

Voldoen aan PGS15- en ARBO-eisen 

Depot voor klein chemisch afval KCA Utrecht dubbel grondgebruik milieustraat Modulo Milieustraten Care4Circulair
Voorbeeld van de lekbakken met daarop de roostervloer van het depot voor klein chemisch afval onder de milieustraat in Utrecht.

Een depot voor klein chemisch afval onder een verhoogd bordes van een milieustraat voldoet aan alle wet- en regelgeving, zoals de PGS15 en ARBO, weet Sander. ‘Denk hierbij aan de eisen voor veiligheid en gezond werken’, noemt hij als voorbeelden. ‘Maar ook aan de manier waarop de gescheiden ingezamelde chemische en gevaarlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen. Behalve dat spelen bij het realiseren van een KCA ook andere factoren een rol, zoals de juiste ventilatie en verlichting onder het bordes.’

Flexibel en toekomstbestendig

Depot voor klein chemisch afval KCA Utrect dubbel grondgebruik milieustraat Modulo Milieustraten Care4Circulair
Afhankelijk van de eisen die aan de opslag van gevaarlijke en chemische stoffen worden gesteld kan er al dan niet een brandwerende deur voor het KCA worden geplaatst.

Flexibiliteit in de toekomst. Dat is volgens Sander een ander belangrijk voordeel van de keuze van een KCA-depot onder het verhoogde bordes. ‘Onder de milieustraat in Lemmer zijn bijvoorbeeld voor een KCA meerdere compartimenten ingericht. Die hebben allemaal lekbakken met een roostervloer die samen weer zijn geïntegreerd in de vloer. Met als praktische punt dat er geen vervelende drempels zijn. Een aantal compartimenten is afgesloten met brandwerende deuren, andere niet. Die keuze wordt mede ingegeven door de eisen die gelden voor de opslag van de verschillende soorten gevaarlijk en chemisch afval. Als in de toekomst het aanbod en/of de eisen van de aangeboden fracties veranderen, kunnen de compartimenten makkelijk worden aangepast. Mede ook daardoor is het KCA toekomstbestendig.’

Meer weten?

Lees dan ook de andere post in deze serie over dubbel grondgebruik: 
Ruimte onder verhoogd bordes milieustraat biedt zee aan mogelijkheden
Ruimte onder bordes milieustraat draagt bij aan circulaire gemeente

Wilt u meer weten over advies en het realiseren van een KCA-depot? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?