3D-ontwerp milieustraat vergroot ruimtelijk inzicht en vermindert faalkosten

Een realistisch en compleet beeld krijgen hoe een milieustraat er werkelijk uit gaat zien. Dat is een van de voordelen als het ontwerp in 3D wordt getekend. ‘3D-ontwerpen vergroten het ruimtelijk inzicht van de lezer’, zegt architect Ruben Merkx van Modulo Advies, onderdeel van Modulo Milieustraten. ‘Daardoor is vrij snel duidelijk wat in een specifieke situatie het meest optimale ontwerp voor een circulaire milieustraat is. Ook kan er gericht worden overlegd over andere mogelijkheden, zoals een depot voor klein chemisch afval of de opslag van de kringloop onder het verhoogde bordes. Een 3D-tekening is daarmee een ‘praatplaat’, zowel tijdens de verschillende ontwerpstadia als tijdens inspraakrondes met inwoners van een gemeente.’

>> Afbeelding: voorbeeld van een 3D-ontwerp van een milieustraat van architect Ruben Merkx.

3D-tekening geeft ruimtelijk inzicht

Niet iedereen kan een 2D-tekening goed lezen waardoor sommige mensen zich niet goed een beeld kunnen vormen van de uiteindelijke situatie, zegt Ruben. Hij doelt dan onder meer op plattegronden, doorsnedes en aanzichten in een plat vlak. ‘Bij 3D is dat anders. Dat is de getekende werkelijkheid in perspectief. Daarom vergroot een 3D-ontwerp het ruimtelijk inzicht van degene die de tekening leest. Omdat hoogteverschillen goed te zien zijn, is bijvoorbeeld relatief snel duidelijk wat de meest voor de hand liggende locatie van een depot voor klein chemisch afval is en wat de optimale routing op de milieustraat kan worden. Dat kan ook in 2D, maar ongeoefende ’tekening-lezers’ hebben daar meer moeite mee. Bij het bespreken van 2D-plattegronden kunnen er daarom veranderingen ter sprake komen die in de werkelijkheid niet mogelijk zijn of niet goed uitpakken. In 3D is gelijk te zien wat wel en niet kan, of er bijvoorbeeld naast de hellingbaan van de milieustraat voldoende ruimte is om een container te plaatsen.’

Standaard in 3D-ontwerpen

Mede vanwege de voordelen tekent Ruben alle circulaire milieustraten die hij ontwerpt alleen nog maar in 3D. ‘Dat geeft niet alleen een veel beter idee van de mogelijkheden, maar ook van de schaal: hoe hoog en hoe groot onderdelen van het ontwerp in werkelijkheid gaan worden. Met het programma dat ik gebruik kan ik bovendien in een tekening ook een houtskoolschets maken. Dit is een schetsmatige weergave van wat er op een locatie zou kunnen waarbij er nog ruimte is voor fantasie en inlevingsvermogen. Denk aan een andere invulling van een buitenterreinen of van de ruimten onder het verhoogde bordes. Dat wil niet zeggen dat het zo wordt. Het is een schets hoe het zou kunnen en biedt ruimte voor andere ideeën waaraan niet eerder is gedacht.’ Hij vindt dat een enorm winstpunt. ‘Een strak en kant-en-klaar 3D-ontwerp nemen mensen voor waar aan, een houtskoolschets laat nog ruimte voor interpretatie en het ontwikkelen van nieuwe ideeën.’

Ontwerpen circulaire milieustraat 2D 3D architect Ruben Merkx Modulo Milieustraten Care4Circulair
Voorbeeld van een houtskoolschets in 3D van architect Ruben Merkx van een circulair ambachtscentrum.

Uitstraling milieustraat illustratief voor duurzame beleid gemeente

Een totaalbeeld weergeven. Daar gaat het volgens architect Ruben Merkx om bij een 3D-tekening. ‘In perspectief kan ik ook materialen zichtbaar maken en daarmee de uitstraling van een milieustraat.’ Als voorbeelden noemt hij desgevraagd een wand van gerecycled hout of het aangezicht van een groene muur. ‘Behalve dat biedt ontwerpen in 3D nog een andere belangrijke mogelijkheid’, zegt hij. ‘Ik kan ook bepaalde concepten laten zien, bijvoorbeeld wat er met het ingezamelde afval gebeurt en welke producten er van kunnen worden gemaakt.’ Met name die combinatie van materiaalgebruik en concepten in 3D vindt hij een sterk punt. ‘De uitstraling is daarmee direct duidelijk. Voor veel gemeenten is dat belangrijk omdat de uitstraling van de milieustraat tegelijkertijd het uithangbord is van hun duurzame beleid.’

Voorbeeld van een 3D-tekening van architect Ruben Merkx: een rolpacker die de materialen in een container op de milieustraat vermaalt en aanstampt om zo de inhoud te verdichten.

Faalkosten verminderen

3D-ontwerpen bieden volgens Ruben nog een belangrijk voordeel. ‘Door het perspectief van de tekening is ook de techniek duidelijk te zien, of een onderdeel van het ontwerp in de praktijk ook daadwerkelijk past. Neem een rolpacker onder het dak die de inhoud van een container verdicht (zie afbeelding boven, red.). In 2D is niet altijd zichtbaar hoe die snijdt met de dakconstructie. In 3D is direct duidelijk dat de rolpacker bijvoorbeeld tegen de dakconstructie komt. Na de oplevering hoeft dat daardoor niet alsnog in orde te worden gemaakt. Omdat je in 3D op voorhand anders ontwerpt, scheelt dat uiteindelijk tijd en geld. Gemeenten voorkomen daarmee onnodige faalkosten. Met name ook dat is een belangrijk aspect van het in 3D ontwerpen van circulaire milieustraten.’

Meer weten?

Lees dan ook het interview met architect Ruben Merkx: ‘circulaire milieustraten ontwerpen die innovatief blijven’ of bekijk de video hieronder. Wilt u meer weten over advies en de realisatie van circulaire milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?