Circulaire milieustraat Lemmer officieel in gebruik genomen (video)

De milieustraat in Lemmer, in de gemeente De Fryske Marren, is officieel in gebruik genomen. Wethouder Irona Groeneveld verrichtte de openingshandeling en gooide samen met de zesjarige Semke grof huishoudelijk afval in een van de containers (foto boven, red.). De nieuwe milieustraat in Lemmer werd snel gerealiseerd. ‘In een week tijd stonden het grote bordes voor het gescheiden inzamelen van grof huishoudelijk afval en het kleine stortbordes voor de veegmachines’, aldus projectleider Sander Ott. ‘Het bordes is opgetrokken uit twee meter 60 hoge prefab U-elementen, gemaakt van ecogranulaat. Door die hoogte kan ook de onderkant van het bordes worden gebruikt, onder meer voor opslag en een depot voor klein chemisch afval.’

https://www.youtube.com/watch?v=KOn8963YZGM
Video van de bouw van de milieustraat in Lemmer.

U-elementen van ecogranulaat

De nieuwe milieustraat in Lemmer vervangt een oudere op een andere locatie. Nieuwbouw was nodig door de groeiende bezoekersaantallen, zegt Sander. ‘Het wordt een grote milieustraat, zowel met betaalde als met onbetaalde stromen’, legt hij desgevraagd uit. ‘Modulo is vanaf het begin af aan bij het project betrokken. Zo hebben we onder meer advies uitgebracht over de routing en de combinatie van de milieustraat met de gemeentewerf op dezelfde locatie. Behalve dat maakte Modulo ook het ontwerp en namen we de civiele voorbereiding voor onze rekening, waaronder het schrijven van het civiele bestek. Net als veel van de andere milieustraten waarvoor Modulo tekent, is ook deze in Lemmer helemaal circulair. Het verhoogde bordes wordt opgebouwd uit U-elementen die zijn gemaakt van ecogranulaat van oude asfaltwegen.’

KCA depot klein chemisch afval milieustraat Lemmer Modulo Milieustraten Care4Circulair
De eerste bouwactiviteiten waren in juni. Projectmanager Sander Ott van Modulo Milieustraten begeleidde toen het plaatsen van de lekbakken voor het depot voor klein chemisch afval.

Bestaande milieustraat makkelijk aanpassen

Bouwen met prefab elementen heeft meerdere voordelen, blijkt uit de toelichting van Sander. ‘Zo zijn de lijnlasten naar de ondergrond lager en kan ook de ruimte onder het bordes worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de opslag van het KCA. En omdat de elementen 100 procent circulair zijn, kan het ecogranulaat altijd opnieuw als grondstof worden gebruikt zonder een beroep te doen op fossiele grondstoffen.’ Als ander belangrijk pluspunt noemt hij dat de elementen makkelijk kunnen worden verplaatst. ‘Daardoor kan de milieustraat in Lemmer relatief eenvoudig worden aangepast. De gemeente Fryske Marren koos mede vanwege deze toekomstbestendigheid voor Modulo. We hebben jarenlange ervaring met het op een later moment aanpassen van een milieustraat. In Joure is bijvoorbeeld de bestaande milieustraat aangepast door er extra elementen naast te plaatsen. Die flexibiliteit was voor de gemeente Fryske Marren mede een reden om voor Modulo te kiezen.’

Meer weten?

Lees dan ook: Circulaire milieustraat HVC in Papendrecht opgeleverd en in gebruik. Wilt u meer weten over een depot voor klein chemisch afval of advies over milieustraten ? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?