Sjoerd Dijkstra, Nieuwkoop: ‘milieustraat draagt bij aan duurzame doelen gemeente’

De VANG-doelen halen: 75 procent afval scheiden en 100 kilo restafval per persoon. Dat is de stip die Nieuwkoop op de horizon heeft gezet. Mede om die reden voert de gemeente DIFTAR in, zegt Sjoerd Dijkstra, afdelingsmanager beheer openbare ruimte. Ook de milieustraat speelt daarbij een belangrijke rol, wordt duidelijk. ‘We zamelen 21 fracties aan grof huishoudelijk afval in. Vorig jaar werd per inwoner 150 kilo naar het milieustraat gebracht. Dit is 27 procent van al het huishoudelijk afval. Daarvan kon 86 procent opnieuw worden gebruikt.’

>> Foto: de gemeente Nieuwkoop koos bewust voor een circulaire milieustraat van ecogranulaat met een verhoogd bordes. De ruimte daaronder wordt onder meer gebruikt voor het inzamelen van kringloopgoederen en het depot voor klein chemisch afval.

Duurzame beleid Nieuwkoop

De gemeente Nieuwkoop heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, wordt duidelijk uit de toelichting van Dijkstra. ‘De doelen zijn vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda. We informeren inwoners daar over via de Website Duurzaam Nieuwkoop‘, vertelt hij. ‘Daar staan meerdere duurzame voorbeelden op, zoals de Ledverlichting in lantarenpalen, het opwekken van energie met zonnepanelen, het verduurzamen van gebouwen, elektrisch rijden en het aanleggen van meer laadpalen in de gemeente. Ook lezen de inwoners daar wat de gemeente zelf doet om duurzamer te zijn, bijvoorbeeld door in contracten vast te leggen dat aannemers gebruikmaken van duurzame materialen. Verder werken buitendienstmedewerkers met elektrisch gereedschap, zoals bosmaaiers en worden er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt. Ook de milieustraat is duurzaam’, wordt duidelijk. ‘Zo is de milieustraat circulair gebouwd van duurzame materialen waaronder U-elementen van ecogranulaat gemaakt van oude asfaltwegen. Daardoor kunnen we de milieustraat helemaal uit elkaar halen en weer opnieuw gebruiken.’

Grof vuil samen inleveren met kringloopspullen

Gemiddeld hebben Nieuwkopers zo’n 200 kilo restafval per persoon per jaar. ‘Om de VANG-doelen te halen moet dat naar 100 kilo per jaar’, zegt Dijkstra. ‘Om die reden voert de gemeente ook DIFTAR in. Die 100 kilo gaan we in het begin niet direct halen, maar het beoogde scheidingspercentage van 75 procent zeker wel’, voorspelt hij. ‘De milieustraat speelt daarin een belangrijke rol. Vorig jaar werd er per inwoner 150 kilo naar de milieustraat gebracht. Daarvan kon 86 procent opnieuw worden gebruikt.’ Dat laatste wordt volgens hem mogelijk doordat er op de milieustraat 21 fracties gescheiden worden ingezameld. ‘Inwoners kunnen op de milieustraat als extra afvalstromen bijvoorbeeld ook papier, textiel, glas en kringloopgoederen inleveren’, vertelt hij. ‘Dat inwoners ook meer naar de milieustraat brengen, wijzen de cijfers uit. ‘Vorig jaar is de hoeveelheid aangeboden grof huishoudelijk afval met 10 procent toegenomen. Ook de combinatie met een inzamelpunt voor de kringloop draagt daar aan bij’, zegt hij. ‘Dat werkt prima, zien we in de praktijk. Als je ziet wat er wordt gebracht. Dat was hier anders niet terecht gekomen.’

Oude versus nieuwe situatie

Volgens Dijkstra komt de stijging van de hoeveelheid aangeboden grof huishoudelijk afval niet alleen omdat er meer fracties kunnen worden aangeboden. ‘Omdat de faciliteiten zijn verbeterd, gaan mensen ook makkelijker naar de milieustraat.’ Het verschil tussen de oude en nieuwe situatie is dan ook aanzienlijk. Voor 2018 hadden we twee milieustraten waar maar zes of zeven containers stonden. Bezoekers moesten daar hun afval bovenhands ingooien of aan de beheerder afgeven. Omdat beide terreinen relatief klein waren, was er weinig ruimte voor auto’s van bezoekers die dan ook nog veel moesten manoeuvreren. Daardoor waren er lange wachtrijen. Dat is nu wel heel anders’, benadrukt hij. ‘Omdat er op het bordes meer ruimte is voor bezoekers is de afhandelingsnelheid flink gestegen. Met als belangrijke verbetering dat er bijna geen wachtrijen meer zijn. De beheer en exploitatiekosten zijn niet gestegen. Die zijn in vergelijking met de oude situatie met twee milieustraten gelijk gebleven. Bewust is ook gekozen voor een modulair gebouwde milieustraat. Met als belangrijke meerwaarde dat we de milieustraat relatief makkelijk kunnen aanpassen aan toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het bordes uit te breiden. Dat is dan een kwestie van er een module tussen zetten.’

Ook ruimte onder verhoogd bordes gebruiken

De milieustraat in Nieuwkoop heeft een verhoogd bordes met aan de onderkant nog eens zo’n 600 vierkante meter te benutten ruimte. Dat ook die ruimte kan worden gebruikt, vindt Dijkstra een belangrijk pluspunt. ‘We kunnen daar nu het inzamelpunt voor de kringloop kwijt, de opslag voor piepschuim, het depot voor klein chemisch afval en de opslag voor inzamelmiddelen, zoals de minicontainers. Voor volgend jaar staat op hetzelfde terrein ook de bouw van de nieuwe – overigens ook circulaire – gemeentewerf gepland. Daar hebben we bij de inrichting van de onderkant van het bordes nu al rekening mee gehouden. Als de gemeentewerf staat, kan de buitendienst bijvoorbeeld daar de materialen en klein materieel opslaan. Ik zie me nog bij Modulo in Soest zitten, blikt Dijkstra terug. ‘Met het team schuiven met de miniversie van de onderdelen van de milieustraat – een soort Lego-blokjes – om tot het ideale ontwerp te komen. Ook hebben we ons georiënteerd tijdens bezoeken aan andere circulaire milieustraten. Na een lang traject hebben we nu de optimale milieustraat. En dat werkt ook in de praktijk. Bezoekers zijn heel tevreden horen we keer op keer van hen terug. De wensen van de inwoners hebben we in het voortraject ook meegenomen in het ontwerp. Bezoekers willen vriendelijk worden geholpen. Ook zijn korte wachtrijden, een snelle doorstroming en korte rijafstanden belangrijk. Nu is Ter Aar niet heel dichtbij de milieustraat, maar ook bezoekers uit deze kern komen er makkelijk naar toe en daar zijn we best trots op.’ Volgens Dijkstra komen die positieve reacties ook omdat de gemeente de milieustraat in eigen beheer heeft. ‘De medewerkers komen veelal uit de gemeente en zijn heel klantgericht. Ook dat draagt bij aan een prettige ervaring van de bezoekers.’

Meer weten?

Lees dan ook: Circulaire milieustraat HVC in Papendrecht opgeleverd en in gebruik of Bouw circulaire milieustraat Lemmer gestart. Wilt u meer weten over advies en de bouw van circulaire milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?