Automatisering milieustraat geeft zicht op bezoekers en afvalstromen

Vastleggen wie de milieustraat bezoekt en welk afval wordt gebracht. Dat kan met een digitaal registratie- en acceptatiesysteem. Daarmee is ook andere informatie bekend, zoals hoe vaak een inwoner de milieustraat al heeft bezocht, laat Marcel de Klippelaar van de gemeente Barneveld zien in een video. Alle gegevens worden verwerkt in managementrapportages op basis waarvan gemeenten hun operationele afvalinzameling kunnen monitoren en eventueel bijsturen. Ook het afvoeren van de volle containers kan helemaal geautomatiseerd worden afgehandeld. Zo wegen de chauffeurs van de gemeente Amstelveen vrachten zelf met een digitale pas.

>> Meer weten over het registreren op de milieustraat? Bekijk dan de video hieronder.

https://www.youtube.com/watch?v=ROrOI2tMmE4

Chauffeurs wegen volle containers zelf

Alle eigen voertuigen van de gemeente Amstelveen, zoals inzamelvoertuigen, straatvegers en kolkenzuigers, hebben elk een digitale pas. De volle containers van de milieustraat en overslag worden door eigen voertuigen opgepakt en gewogen. Na aanmelden met de pas zijn op het scherm voor het betreffende voertuig de verschillende mogelijkheden te zien. Ondanks de grote diversiteit aan voertuigen en afvalstromen wordt iedere chauffeur daardoor eenvoudig door het registratieproces geleid. Uitwegen van het lege voertuig is niet nodig omdat van elke container en van elke vrachtwagen het ledig gewicht in het systeem is opgeslagen. De gewogen containers worden daarna klaargezet en door verschillende verwerkers opgehaald. Wegen tijdens het ophalen is daardoor niet meer nodig. Mede door de milieustraat te automatiseren, kan de gemeente Amstelveen op de vrachten sneller wegen. Bovendien wordt er ook accurater gewerkt met minder fouten.

>> Meer weten over het onbemand wegen van volle containers op de milieustraat? Bekijk dan de video hieronder.

https://www.youtube.com/watch?v=TH9UiMHLMFU

Meer weten?

Wilt u meer weten over automatisering van de milieustraat? Kijk dan op het blog van PieterBas Automatisering, gespecialiseerd in standaard afvalsoftware voor inzamelings- en reinigingsdiensten.

Gemeenten die afvalpassen uitgeven moeten voldoen aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u meer weten over privacyregelgeving? Lees dan de blogpost van advocaat Monique Hennekens die is gespecialiseerd in privacy in de afvalindustrie.

Wilt u meer weten over het ontwerpen en bouwen van milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact met ons opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?