Locaties nieuwe milieustraat op basis van matrix vergelijken

Uitstraling, archeologische aspecten en ligging ten opzichte van verkeersroutes. Behalve de vierkante meters, bepaalt een scala aan factoren de keuze voor de locatie van een nieuwe milieustraat. Na een gedegen onderzoek wijst de locatiematrix uit welke locatie optimaal aan alle wensen en eisen van een gemeente voldoet, zegt Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie bij Modulo Milieustraten. ‘We voeren regelmatig locatie-onderzoeken uit, zoals recent voor de nieuwbouw van een milieustraat en gemeentewerf op één locatie. We hebben meer dan tien jaar ervaring met circulaire milieustraten en weten daardoor waar we bij het ontwerpen en bouwen tegenaan kunnen lopen. Omdat we die expertise meenemen in het locatie-onderzoek, krijgen gemeenten altijd een weloverwogen advies, inclusief mogelijke aandachtspunten.’

>> Foto: voorbeeld van een milieustraat en gemeentewerf op één locatie in Leusden.

Advies over gemeentewerf en milieustraat op één locatie

Onderzoek naar de mogelijke locatie voor de gemeentewerf en de milieustraat. Dat was de adviesvraag die Modulo Milieustraten kreeg van een gemeente in Noord-Nederland. Het gaat om een fusiegemeente met iets meer dan 30.000 inwoners en meer dan 20 dorpskernen in een agrarisch gebied met veel groen, schetst Michiel de situatie. ‘De gemeente heeft één milieustraat waardoor inwoners relatief ver moeten rijden om hun afval weg te brengen. Bovendien is de milieustraat te klein om voldoende fracties gescheiden in te zamelen en om het groeiend aantal bezoekers op te kunnen opvangen’, weet hij. ‘Ook is de huisvestiging van zowel de milieustraat als van beheer openbare ruimte gedateerd en aan vervanging toe. De bestaande situatie in combinatie met de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, is aanleiding om de mogelijkheid te onderzoeken voor nieuwbouw van zowel de gemeentewerf als milieustraat op één locatie. Een mobiele milieustraat moet inwoners van de kleine dorpskernen service bieden en voorkomen dat ze ver hoeven te rijden naar de milieustraat.’

Wensen en eisen inventariseren

Als eerste hebben we de wensen en eisen van de betreffende gemeente geïnventariseerd,’ vertelt Michiel. ‘In de vervolgstap hebben we op basis daarvan een functioneel programma van eisen opgesteld. Dat resulteerde uiteindelijk in grove indicatie van het aantal vierkante meters dat nodig is om de nieuwe gemeentewerf en milieustraat op dezelfde locatie te kunnen bouwen. Daarna zijn we het daadwerkelijk locatie-onderzoek gaan doen. Daarvoor kregen we een lijst met de beschikbare kavels die gemeente-eigendom zijn en minimaal aan de benodigde aantal vierkante meters voldoen. Als de keuze te beperkt is, betrekken we daarbij ook particuliere kavels of bedrijfsterreinen die niet in gebruik zijn.’

Besluitvorming baseren op gedegen onderbouwde feiten en cijfers

De lijst met kavels vergelijken we met elkaar in een zogeheten locatiematrix, legt Michiel uit. ‘Daarbij worden factoren meegewogen als het aantal vierkante meters, ecologische en archeologische aspecten, de ligging ten opzichte van verkeersroutes en het bestemmingsplan. Belangrijke criteria uit de locatiematrix zijn ook de eisen die worden gesteld aan de beeldkenmerken van de gebouwen van de gemeentewerf en de milieustraat – zeg maar de uitstraling. Er kan bijvoorbeeld een hoogwaardigheidseis op een kavel zitten. Dat wil zeggen dat de uitstraling van de gebouwen aan een zeker minimum moet voldoen. Na weging van alle factoren levert de locatiematrix uiteindelijk de beste locatie op. Als er een akkoord komt op het locatie-advies gaan we naar de volgende fase in het  adviestraject. Dat bestaat behalve uit het technisch programma van eisen, ook uit de schetsontwerpen en een begrotingsraming voor de investering. Mede daardoor kan een gemeente al in de beginfase de besluitvorming baseren op gedegen onderbouwde feiten en cijfers.’

Meer weten?

Lees dan ook de posts: 
Synergievoordelen door combinatie gemeentewerf en milieustraat op één locatie
Ontwerp milieustraat afgestemd op specifieke situatie: drie varianten

Wilt u meer weten over het ontwerpen en bouwen van circulaire milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten. U kunt ook contact met ons opnemen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?