Modulo adviseert over nieuwe milieustraat in Duitse Teltow

Een snelle doorstroming op het bordes. Dat stond hoog op de wensenlijst van de Duitse afvalinzamelaar APM waarvoor Modulo Milieustraten een nieuwe milieustraat gaat bouwen in het Duitse Teltow, vlakbij Berlijn. Om te zorgen dat bezoekers snel en makkelijk hun grof huishoudelijk afval kunnen inleveren, hebben we daarom ook advies uitgebracht over de logistiek, zegt Doke van Niekerk, manager advies en realisatie van Modulo Milieustraten. De voorbereidingen voor de bouw van het afvalbrengstation zijn inmiddels gestart. ‘De circulaire elementen worden nu geproduceerd. Om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken, gebeurt dat lokaal.’ Naar verwachting start de bouw in oktober en is de nieuwe milieustraat begin volgend jaar in gebruik.

>> De huidige situatie waarbij de containers nog op het maaiveld staan.

Beschikbare ruimte optimaal benutten

Modulo bouwt in opdracht van APM op de locatie van een bestaand Wertstoffhof een milieustraat en een depot voor klein chemisch afval. In de huidige situatie staan de containers nog op het maaiveld. Op de nieuwe milieustraat komen ze naast een verhoogd bordes dat is gemaakt van elementen van ecogranulaat, zegt Doke. ‘Het bordes krijgt een geïntegreerd dak dat door een uitgekiende voorbereiding snel kan worden geplaatst.’ Opdrachtgever APM koos bewust voor Modulo, vertelt hij. ‘Snelheid en ruimte aan de onderzijde waren belangrijke criteria. De milieustraat staat er in relatief korte tijd door modulair te bouwen volgens het beproefde Modulo-concept met prefab U-elementen. Met ons concept voldoen we tegelijkertijd ook nog aan twee andere belangrijke eisen. Dat is enerzijds flexibiliteit omdat de milieustraat makkelijk kan worden uitgebreid of worden aangepast aan toekomstige ontwikkelingen. Anderzijds is dat het optimaal benutten van het beschikbare grondoppervlak. Bij de U-elementen van Modulo kan namelijk ook de ruimte onder het bordes worden gebruikt, bijvoorbeeld voor opslag van materieel of de gescheiden fracties van het KCA-depot.’

Snellere doorstroming door automatisering weegproces

Behalve de bouw nam Modulo ook een deel van het adviestraject voor z’n rekening’, wordt duidelijk uit het verhaal van Doke. ‘We hebben onder meer geadviseerd over de logistiek op de milieustraat en dan met name over een snelle doorstroming. Op basis van onze bevindingen tijdens een voorstudie hebben we toegangscontrole met kentekenherkenning aangeraden. Kentekenherkenning gebeurt in Duitsland nog niet veel vanwege de strikte toepassing van de Algemene Verordening Gegevensverwerking – de AVG. Maar voor een snelle doorstroming is dat absoluut nodig. Een deel van het proces kan daardoor worden geautomatiseerd. Bij binnenkomst registreert het systeem de kentekens van alle bezoekers. Daarna gaan de auto’s steeds per fractie over de weegbrug. Na het storten worden ze ook weer per fractie uitgewogen waarna het systeem automatisch het te betalen totale bedrag berekent voor alle gewogen fracties. Met name het automatiseren van het in meerdere keren wegen en die snelheid die er daardoor in komt, was reden om kentekenherkenning te adviseren bij de nieuwe milieustraat in Teltow.’

Meer weten?

Lees dan ook: nieuwe milieustraat in Duitse Paderborn opgeleverd of circulaire milieustraat HVC in Papendrecht opgeleverd en in gebruik. Wilt u meer weten over de milieustraat die Modulo ontwerpt en bouwt? Kijk dan op de website. U kunt ons ook bellen, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Meer informatie?