Modulo Milieustraten een van de experts van VANG Support

Een workshop toekomstbestendigheid van een milieustraat. Het is een van de voorbeelden van advies die VANG Support ondersteunt. Gemeenten en publieke afvalbedrijven komen in aanmerking voor gratis adviesuren van een expert. Modulo Milieustraten is een van de deelnemende bedrijven die door VANG Support wordt ingeschakeld, zegt Michiel van Wickeren, adviseur circulaire economie bij Modulo. ‘Behalve een workshop bieden we meerdere op milieustraten afgestemde kortlopende adviestrajecten aan.’

Beknopt plan van aanpak

VANG-Support faciliteert gemeenten en publieke afvalbedrijven rechtstreeks met adviesuren. Het gaat om kortlopend advies of bijstand – maximaal 4 dagen of 32 uur. Deskundigen kunnen helpen processen vlot te trekken of projecten van de grond te krijgen. VANG-Support bestaat uit een poule van (externe) adviseurs, elk met hun eigen specifieke afvalexpertise op het gebied van beleidsontwikkeling en uitvoering. Aanvragen van gemeenten en publieke afvalbedrijven worden door VANG Support aan minstens drie deskundigen voorgelegd. Zij maken op basis van de aanvraag een beknopt plan van aanpak. De keuze is vervolgens aan de aanvrager. Het verstrekken van de concrete opdracht en de financiën worden rechtstreeks met de betrokken adviseur(s) afgehandeld. Voorbeelden van al uitgevoerde VANG Support-projecten zijn ondersteuning bij het inzamelen van luier- en incontinentiemateriaal, een bijdrage leveren aan de voorbereidende fase van een adviesplan, de locatiebepaling van ondergrondse containers en het optimaliseren van de textielketen.

Modulo Milieustraten enthousiast over VANG Support

Sinds de start VANG Support zijn er 48 aanvragen ingediend; drie daarvan waren kortlopende adviestrajecten voor een milieustraat. Dat aantal zou nog wel wat omhoog kunnen, zegt Michiel op basis van zijn praktijkervaringen. ‘Ik weet dat gemeenten, maar ook fusiegemeenten, vragen hebben over milieustraten. Vaak is de besluitvorming dan nog in een eerste oriënterende fase. VANG Support is een laagdrempelige manier om in dat prille begin antwoorden op vragen te krijgen. Daarom zijn we bij Modulo enthousiast over VANG Support en willen we dit initiatief graag promoten. Bovendien is het voor Modulo een extra gelegenheid om met gemeenten in contact te komen. Het biedt ons de mogelijkheid om aan gemeenten en publieke afvalinzamelaars kenbaar te maken dat ze ons ook kunnen inzetten voor uiteenlopend advies over milieustraten.’

Advies afgestemd op wensen en situatie gemeente

Modulo Milieustraten biedt in het kader van VANG Support meerdere adviesmogelijkheden, zegt Michiel. ‘Eén daarvan is de workshop toekomstbestendigheid van de milieustraat. ‘In deze bijeenkomst kijken we zowel naar de huidige situatie als naar nieuw beleid- en regelgeving. Tegelijkertijd brengen we in kaart welke ontwikkelingen er aankomen die van invloed zijn op de toekomst van de milieustraat en wat het effect daarvan is op de bestaande milieustraat.’ Een andere optie is het bepalen van de ambitie bij de herontwikkeling van een milieustraat. Samen met een gemeente bepalen we de ambities en brainstormen we over de mogelijkheden, afgestemd op het beleid en de lokale situatie. Een van de doelen is dan om de nieuwe milieustraat af te stemmen op enerzijds de circulaire ambities van een gemeente en anderzijds de afvaldoelstellingen.’

Praatplaat schetst mileustraat van de toekomst

Hij noemt als adviesmogelijkheid in het kader van VANG Support ook de houtskoolschets van een nieuwe milieustraat. ‘Dat is een ‘praatplaat’ van een milieustraat met een verhoogd bordes. Gemeenten die willen transformeren naar een circulaire economie krijgen hiermee helder in beeld hoe de toekomst van de milieustraat er uit kan zien en hoe ze dat doel gefaseerd kunnen bereiken. Ook bieden we een quick scan. We brengen de huidige situatie in kaart, inclusief eventuele knelpunten, en doen op basis daarvan aanbevelingen. Het gaat dan vaak om toekomstige ontwikkelingen, zoals een mogelijke uitbreiding van de milieustraat met een inzamelpunt voor de kringloop. De insteek is praktisch. Met name dat blijkt voor gemeenten vaak een reden om voor deze optie te kiezen.’

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van VANG Support. Daar kunt u ook de brochure downloaden en u aanmelden voor het kortlopende adviestraject. Wilt u meer weten over de adviesmogelijkheden die Modulo Milieustraten biedt? Kijk dan in de rubriek ‘Advies‘. U kunt ons ook bellen, telefoon: (035) 5885454. 

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Meer informatie?