Drie vragen over… toegangscontrole op de milieustraat

Hoe komt het toch, steeds die wachtrijen voor een milieustraat als op zonnige dagen mensen aan het opruimen slaan? Doke van Niekerk, manager advies en realisatie van Modulo Milieustraten, heeft wel een antwoord op die vraag. ‘De doorstroming is dan onvoldoende waardoor bezoekers voor de poort moeten wachten. Dat komt omdat vaak niet goed is nagedacht over de routing en logistiek. Ook is de toegangscontrole niet altijd goed georganiseerd en onvoldoende afgestemd op het aantal bezoekers.’ In de rubriek ‘Drie vragen over… ‘ geeft hij antwoord op de drie meest gestelde vragen over toegangscontrole op een milieustraat.

Waarom is toegangscontrole op de milieustraat belangrijk?

‘Om meerdere redenen. Zo maakt toegangscontrole het mogelijk om na te gaan of bezoekers hun grof huishoudelijk afval naar die betreffende milieustraat mogen brengen. Dit is een basisprincipe van toegangscontrole. Het gaat namelijk afvaltoerisme tegen van bezoekers van andere gemeenten en voorkomt ook dat bedrijven er zonder toestemming hun afval kunnen storten. Toegangscontrole is verder ook belangrijk om te registreren hoeveel bezoekers er op een dag op de milieustraat komen. Met die cijfers kan de beheerder bijsturen, bijvoorbeeld door het doseersysteem anders in te stellen. Mede daardoor voorkomt toegangscontrole dat er op drukke dagen wachtrijen aan de poort ontstaan. Behalve dat kan met toegangscontrole ook worden vastgelegd welke fracties bezoekers komen brengen en in welke hoeveelheden. Die gegevens zijn onder meer nodig voor het beheer van de milieustraat, zoals bijvoorbeeld het aantal containers. Maar ook voor het opstellen van een kosten- en batenoverzicht. Op basis daarvan kunnen gemeenten een milieustraat monitoren en eventueel hun beleid aanpassen.’

Wat bepaalt de keuze voor toegangscontrole?

‘Meerdere punten zijn daarbij belangrijk. Eén daarvan is het beoogde serviceniveau dat een gemeente bezoekers wil bieden. Vaak is er een een-op-eenrelatie met de doorstroming op de milieustraat. Bij een hoog serviceniveau hoort een snelle doorstroming en een beleid dat wachtrijen beperkt. De keuze van de toegangscontrole moet daar ook op zijn gericht. Kies daarom voor technieken die daar aan bijdragen. Ik zie in de praktijk vaak dat gemeenten daarvoor meerdere technieken met elkaar combineren – afgestemd op zowel de beleidsdoelen als de lokale situatie. Verder wordt de keuze voor de toegangscontrole bepaald door het acceptatiebeleid van een gemeente. Moeten bezoekers wel of niet betalen voor het grof huishoudelijk afval dat ze komen brengen en wordt dat dan berekend per kuub of per kilo? Bij betaling per gewicht gaan bezoekers over een weegbrug om hun afval te wegen. Ook hier is een snelle doorstroming belangrijk. Houd bij het ontwerp van de milieustraat daarom rekening met de locatie en lengte van de opstelstroken. Auto’s van bezoekers mogen daarbij de doorgang niet belemmeren. Neem het onderdeel ’toegangscontrole’ dan ook altijd mee in het ontwerp van een milieustraat, is mijn advies. Dat voorkomt niet alleen verrassingen achteraf. Een gemeente kan daardoor ook flexibel inspelen op toekomstige veranderingen. Een voorbeeld zijn weegbruggen om in- en uit te wegen. Als daarvoor bij het ontwerp geen mogelijke locatie wordt ingeschetst, is het lastig in een later stadium alsnog twee weegbruggen in te passen.

Welke vormen van toegangscontrole zijn er?

Dat begint aan de poort. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld met een pasje zelf de slagboom openen of dat gebeurt automatisch op basis van registratie van hun kenteken. Er zijn ook combinaties mogelijk met een doseersysteem dat registreert hoe vaak een slagboom wordt geopend. Als het ingestelde maximum aantal auto’s op de milieustraat is, gaat de slagboom bij een volgende bezoeker nog niet open. Dit stelt wel eisen aan de keuze van het technische en ICT-systeem. Daar zijn ontelbaar veel mogelijkheden voor. Denk aan bezoekers die zelf op een zuil aangeven wat ze komen brengen en daar eventueel met de pin voor afrekenen. Een andere optie is kentekenregistratie in combinatie met een weegbrug. Na het uitwegen wordt het gewicht automatisch doorgezet naar het systeem aan de poort waar de bezoeker kan betalen zonder z’n auto te verlaten. Er zijn veel systemen op de markt die in eindeloos veel combinaties kunnen worden gebruikt. Daarom is er op deze vraag geen pasklaar antwoord. Het is elke keer maatwerk – afgestemd op het beleid van de gemeente en de locale situatie. Daar moet ook gedegen onderzoek aan vooraf gaan. Belangrijk daarbij is dat er keuzes worden gemaakt die toekomstbestendig zijn en berekend op groei. Het gaat dan niet alleen om de keuze van de systemen, maar ook om het inpassen in het ontwerp van de milieustraat – zowel bij oplevering als bij toekomstige veranderingen. Dat is bepalend voor het succes en serviceniveau. Maar omdat dat wachtrijen voorkomt, resulteert het ook in blije bezoekers.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over de meest gestelde vragen over milieustraten? Lees dan de posts in de rubriek ‘Drie vragen over…’. Of kijk op de website van Modulo Milieustraten. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Meer informatie?