Drie vragen over… digitalisering van een milieustraat

Werk dat met de hand wordt gedaan laten uitvoeren door een ICT-systeem en papieren documenten vervangen door een digitale versie. Daar gaat het in essentie om bij digitalisering van een milieustraat. Voorbeelden van digitalisering zijn de toegangscontrole met een afvalpas, het registreren van de soorten afval en de betalingen, zegt verkoopadviseur Frank Dusée van het in standaard afvalsoftware gespecialiseerde Pieter Bas Automatisering. Aan het blog Care4Circulair geeft hij antwoord op de drie meest gestelde vragen over digitalisering van een milieustraat.

>> Foto: toegangscontrole met een afvalpas is een voorbeeld van digitalisering van een milieustraat. De adresgegevens die met de afvalpas worden geregistreerd zijn persoonsgegevens. Daarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De privacyregelgeving vereist grondslagen en doeleinden. Bovendien is het noodzakelijkheidscriterium van toepassing.

Welke mogelijkheden zijn er voor digitalisering van een milieustraat?

‘Dat begint bij de toegangscontrole. Om afvaltoerisme te voorkomen, wil een gemeente vaststellen of een bezoeker op die milieustraat afval mag brengen. Er zijn meerdere controlemogelijkheden. Zo kan in het ICT-systeem een check plaatsvinden op basis van postcode en huisnummer. Er zijn ook gemeenten die een afvalpas uitgeven waarmee bezoekers zelf de slagboom kunnen openen. Een ander voorbeeld van digitalisering van een milieustraat is de registratie van het soort afval en de hoeveelheid afval die een bezoeker brengt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het afval waarvoor wel en waarvoor niet hoeft te worden betaald. Die registratie levert ook managementinformatie op over de ingezamelde fracties: de soorten afval, hoeveelheden en de totaal daarvoor betaalde bedragen. Gemeenten gebruiken deze informatie onder meer voor hun begroting en een kosten-/batenanalyse. Op milieustraten met een weegbrug is digitalisering van het wegen een mogelijkheid. Bezoekers melden zich met een pasje met een uniek nummer. Het systeem berekent automatisch het nettogewicht en op basis daarvan het te betalen bedrag. Het systeem kan ook het aangeboden afval registreren aan de hand van het kenteken of de combinatie van postcode en huisnummer. De bezoeker betaalt direct met z’n pinpas of de gemeente verrekent het bedrag via de afvalstoffenheffing. Dat gebeurt vooral als er een vorm van Diftar is op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’. Een andere mogelijkheid van digitalisering op een milieustraat is de afvoer van volle containers met de EBA, de elektronisch begeleidingsbrief afval. Dit digitale document vervangt het papieren geleidebiljet dat chauffeurs bij elk afvaltransport bij zich moeten hebben.’

Hoe werkt digitalisering op de milieustraat in de praktijk?

‘In het centrale ICT-systeem worden alle gegevens vastgelegd. Dit is bijvoorbeeld nodig om milieupassen te registreren, te controleren of een bezoeker afval op de milieustraat mag aanbieden en om onderscheid te maken tussen te betalen afvalsoorten en gratis afval. Ook berekent het systeem op basis van het nettogewicht en de afvalstroom automatisch de te betalen bedragen. Gegevens hoeven maar één keer te worden ingevoerd. Het systeem stuurt centraal alle milieustraten aan, ook als de gemeente er meer dan één beheert. Digitalisering maakt het ook mogelijk om voor meerdere gemeenten vanuit één systeem één of meerdere milieustraten aan te sturen. In dat geval staat in het centrale systeem het afvalbeleid van alle gemeenten die de milieustraten gebruiken. Ook als dat onderling afwijkt en bijvoorbeeld bezoekers uit de ene gemeente gratis afval op de milieustraat kunnen aanbieden en ze er in de andere gemeente voor moeten betalen. In de praktijk kan het daardoor voorkomen dat op dezelfde milieustraat, de ene bezoeker moet betalen voor het brengen van afval en een andere niet.’

Wat zijn voordelen van digitalisering op een milieustraat?

‘Er zijn meerdere voordelen. Zo hoeft een medewerker niet meer het bedrag te berekenen wat een bezoeker moet betalen. Dat doet het systeem. Dat werkt niet alleen sneller en makkelijker, maar scheelt ook tijd die medewerkers voor andere werkzaamheden kunnen gebruiken. Omdat het systeem het rekenwerk doet, is bovendien ook de kans op fouten kleiner. Behalve dat is er bij pinbetalingen geen contant geld meer in kas waardoor het veiligheidsrisico lager is. Een winstpunt van digitalisering is ook dat gemeenten continu in beeld hebben wat er op de milieustraat gebeurt. Het systeem genereert namelijk automatisch de totalen van de soorten ingeleverde afvalstromen, de hoeveelheden en de eventueel daarvoor betaalde bedragen. Gemeenten kunnen dit gebruiken voor een kosten-/batenanalyse en voor het opstellen van hun begroting. Als meerdere gemeenten een milieustraat gebruiken, kunnen ze op basis daarvan de kosten en baten onderling verdelen. Gemeenten die voor het afvoeren van volle containers de EBA gebruiken, profiteren van een aantal milieuvoordelen. Het mes kan in de papierberg. Daardoor sneuvelen er minder bomen, daalt het aantal gereden transportkilometers en daarmee de CO2-uitstoot.’

Meer weten?

Wilt u meer weten over digitalisering van milieustraten? Kijk dan op de website van PieterBas Automatisering. Wilt u meer weten over milieustraten? Kijk dan op de website van Modulo Milieustraten.

Of volg het blog Care4Circulair dan op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Meer informatie?