NVRD-congres: Modulo vraagbaak voor circulaire ambachtscentra

Hoe kunnen gemeenten een traditionele milieustraat transformeren tot een circulair ambachtscentrum? Het antwoord op die vraag staat centraal op de stand van Modulo Milieustraten tijdens het NVRD Jaarcongres. Net als alle jaren zijn we er dit keer ook weer bij, zegt directeur Ron van Ommeren. ‘We zijn met ons team dagelijks bezig met strategie, advies, plannen en ideeën over circulaire ambachtscentra. Tijdens het NVRD-congres willen we daarvan niet alleen voorbeelden laten zien, maar ook als vraagbaak dienen. De congresdeelnemers zijn van harte welkom bij onze stand voor informatie en voorbeelden van innovatieve mogelijkheden.’

>> Afbeelding VANG Huishoudelijk afval: prijsvraag circulaire ambachtscentra.

Afval als grondstof

Modulo krijgt veel vragen van gemeenten over circulaire ambachtscentra, zegt Van Ommeren. Hij begrijpt dat wel. ‘Met haar uitvoeringsprogramma heeft de overheid een aanzet gegeven tot Nederland Circulair 2050. Circulaire ambachtscentra zijn een van de daarin opgenomen icoonprojecten. Bovendien heeft Rijkswaterstaat net een prijsvraag bekendgemaakt voor plannen voor circulaire ambachtscentra. Ook zijn er veel gemeenten die zich oriënteren op de gevolgen voor hun lokale beleid. Mede daardoor staan circulaire ambachtscentra volop in de belangstelling. Beleidsmakers willen daarom breed worden geïnformeerd. Niet alleen over de transitie van een traditionele milieustraat naar een circulaire ambachtscentrum. Ze willen vooral ook weten of en hoe die in de toekomst een rol gaan spelen als grondstoffencentrum. Veel vragen gaan daarom over afval als grondstof en aandachtspunten waarmee gemeenten rekening moeten houden in het traject naar een circulair ambachtscentrum.’

Kennis over circulaire ambachtscentra delen

Desgevraagd noemt Ron van Ommeren ook andere vragen die spelen bij gemeenten. ‘Welke slimme combinaties zijn er op de milieustraat te maken om een zo hoog mogelijk hergebruik van grondstoffen te realiseren?’, noemt hij als voorbeeld. ‘Maar ook hoe een fusiegemeente omgaat met haar milieustraten, zoals het al dan niet samenvoegen van milieustraten, de synergievoordelen daarvan en de bijdrage die dat levert aan de circulaire economie. Ook krijgt Modulo veel vragen over het verminderen van de hoeveelheid grof huishoudelijk afval. Om daarmee zowel meer grondstoffen te winnen als tegelijkertijd de afvalberg verder terug te dringen en daarmee te besparen op de kosten voor een eventuele verbranding. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan antwoorden op al die vragen. We baseren ons daarvoor niet alleen op onze expertise, onder meer van een architect en een circulair adviseur, maar ook op onze jarenlange ervaring als adviseur van circulaire milieustraten. Daarom zijn we voor alle gemeenten tijdens het NVRD-congres een vraagbaak. We werken gezamenlijk aan een op de locale situatie toegesneden oplossing en delen daarom onze kennis in het voortraject graag.’

Meer weten?

Het NVRD Jaarcongres vindt plaats op 15 en 16 mei in Ede/Wageningen. Wilt u tijdens het congres een afspraak maken met Modulo of wilt u samen met ons meedoen aan de prijsvraag? Neem dan contact op, telefoon: (035) 5885454.

Wilt u meer weten? Lees dan ook de posts op het blog Care4Circulair:
‘Natuurlijk betrokken’ thema NVRD-congres 2019 (video)
Inschrijving geopend prijsvraag circulair ambachtscentrum

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen met betrekking tot circulaire ambachtscentra? Volg het blog Care4Circulair dan op LinkedInTwitterFacebook of Instagram.

Meer informatie?