Inschrijving geopend prijsvraag circulair ambachtscentrum

Nieuwe samenwerkingsverbanden initiëren die bijdragen aan de totstandkoming van een circulair ambachtscentrum. Het is een van de voorbeelden van de voorstellen die gemeenten kunnen indienen voor een door Rijkswaterstaat uitgeschreven prijsvraag. Die moet ideeën opleveren voor een nieuwe rol van de traditionele milieustraat. Daarbij gaat het niet alleen om het inzamelen van grof huishoudelijk afval. De focus ligt op scheiden, repareren en hergebruik. Beoogde samenwerkingspartners zijn behalve gemeenten, ook kringlooporganisaties en het Repair Café. ‘Modulo Milieustraten ontwerpt en bouwt al meer dan 10 jaar circulaire milieustraten’, zegt Michiel van Wickeren in een reactie. ‘We willen die expertise en ervaring graag delen en samen met gemeenten werken aan nieuwe innovaties. Daarom doen we een oproep om samen met hen een projectvoorstel voor de prijsvraag in te dienen.’

>> Foto: het Upcyclecentrum Almere is in Nederland en internationaal een voorbeeld van een circulair ambachtscentrum. Deze milieustraat van de toekomst combineert inzameling en scheiding van grof huishoudelijk afval met recycling en hergebruik in nieuwe producten en educatie.

Bijdragen aan levensduurverlenging en hoogwaardig hergebruik

De overheid heeft 650.000 euro uitgetrokken om voorstellen voor een circulair ambachtscentrum te honoreren. Gemeenten die meedoen aan de prijsvraag krijgen maximaal 50 procent vergoed met een maximum van 75.000 euro. Een van de voorwaarden is dat een ingediende aanvraag binnen twee jaar na opdracht moet zijn uitgevoerd en afgerond. De aanvraag kan worden ingediend door één of meerdere gemeente(n). De financiële bijdrage kan alleen worden gebruikt voor de (proces)begeleiding van de activiteiten en/of voor advies, communicatie, onderzoek, evaluatie of de monitoring van de uitkomsten. De ingediende plannen worden beoordeeld op basis van meerdere criteria. Eén daarvan is de mate waarin het plan bijdraagt aan levensduurverlenging en hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Een ander criterium is de synergie tussen minimaal drie onderdelen van een circulair ambachtscentrum, zoals samenwerking met een kringlooporganisatie, Repair Café of ambachtscentrum. Andere criteria zijn educatie en de betrokkenheid van inwoners en/of andere stakeholders. De deadline voor inschrijving is 14 juni. Toekenning van de financiële bijdrage is in november 2019.

Een circulair ambachtscentrum combineert verschillende functies van een milieustraat, zoals een kringloopwinkel, Repair Café, ondernemers die ‘afval’ upcyclen tot nieuwe producten en een ambachtswerkplaats. Centraal staat hoogwaardig hergebruik van producten en materialen. Behalve dat biedt een circulaire ambachtscentrum kansen op werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Net als stagemogelijkheden voor praktijkgerichte opleidingen.

Oproep tot samenwerking

Circulaire ambachtscentra zijn een relatief nieuwe ontwikkeling, signaleert Michiel van Wickeren. ‘Gezien hun bijdrage aan Nederland Circulair 2050, gaan ze de komende jaren een grote rol spelen in het gemeentebeleid voor afvalinzameling’, verwacht hij. ‘Er is een belangrijk verschil met de traditionele milieustraat. Een circulair ambachtscentrum is een voorbeeld van de milieustraat van de toekomst, net als een circulaire hub of een circulair centrum. Het gaat daarbij om – hoogwaardig – hergebruik van materialen en producten.’ Michiel verwijst daarbij naar de factsheet die in het kader van de prijsvraag is opgesteld (zie afbeelding hieronder, red.). ‘De circulaire milieustraten die Modulo al meer dan 10 jaar ontwerpt en bouwt, zijn gebaseerd op een vergelijkbaar principe: het ‘blokkenmodel’. Dat bestaat uit meerdere ‘losse’ onderdelen die in verschillende variaties kunnen worden gebruikt als bouwstenen voor een circulaire hub. Daardoor biedt het model een serie aan mogelijkheden om, afgestemd op het ambitieniveau van gemeenten, plannen voor een circulair ambachtscentrum te ontwikkelen. We lopen over van innovatieve ideeën en hebben met meerdere gemeenten daarvoor al voorstellen uitgewerkt. Ook met andere gemeenten willen we nu graag de stap zetten in de transformatie van de traditionele milieustraat naar een circulair centrum. De prijsvraag is daarvoor bij uitstek de gelegenheid. Daarom doen we een oproep om samen met ons aan de prijsvraag mee te doen en een vernieuwend projectvoorstel in te dienen.’

Bij een circulair ambachtscentrum gaat het om samenwerken aan afvalscheiding, recycling, reparatie en hergebruik in nieuwe producten. Kijk voor meer informatie over circulaire ambachtscentra en de prijsvraag op de website van VANG Huishoudelijk Afval.

Meer weten?

Meer informatie over de prijsvraag is te vinden op de website van VANG Huishoudelijk Afval. Daar kunt u ook de voorwaarden voor deelname downloaden.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen met betrekking tot circulaire ambachtscentra? Volg het blog Care4Circulair dan op LinkedInTwitterFacebook of Instagram. Hebt u interesse om samen met Modulo Milieustraten mee te doen aan de prijsvraag en een projectvoorstel in te dienen? Neem dan contact met ons op, telefoon: (035) 5885454.

Meer informatie?