Modulo Milieustraten partner Madaster materialenpaspoort


Modulo Milieustraten is partner geworden van Madaster. De partner- en licentieovereenkomst daarvoor is inmiddels getekend. Daarmee gaat Modulo de circulaire milieustraten leveren met een materialenpaspoort. ‘Deze samenwerking is voor ons belangrijk’, zegt Ron van Ommeren van Modulo in een eerste reactie. ‘Het materialenpaspoort legt zowel de gebruikte grondstoffen vast als de waarde daarvan. Dat sluit aan op onze missie om circulaire milieustraten te bouwen die steeds opnieuw kunnen worden gebruikt. Keer op keer weer. Bovendien past de samenwerking met Madaster bij onze visie om zo veel mogelijk afval te voorkomen. Onze milieustraten dragen daar ook aan bij: afval is meer dan afval. Het is grondstof dat een tweede leven krijgt.’

>> Foto: Rob Oomen, partnership manager van Madaster (r) en Ron van Ommeren, directeur van Modulo Milieustraten (l) na de ondertekening van de overeenkomst.

Inzicht in circulaire waarde milieustraat

Madaster is het Kadaster voor vastgoedobjecten dat alle materialen en informatie daarvan vastlegt in een databank. Voorbeelden zijn de kwaliteit en herkomst van materialen, de mogelijkheid producten te verplaatsen en hun locatie. De Madaster Circularity Indicator (CI) koppelt circulaire en financiële informatiestromen aan elkaar en is daarmee een graadmeter voor circulariteit. ‘De milieustraten van Modulo zijn circulair door hun modulaire bouw met elementen van ecogranulaat, zegt partnership manager Rob Oomen. ‘Registratie van de circulaire milieustraten in Madaster en het materialenpaspoort geeft Modulo – en haar klanten – inzicht in de circulaire waarde van een milieustraat.’ Goede registratie is essentieel, benadrukt Ron van Ommeren aanvullend. ‘Daardoor is het eenvoudig om circulaire elementen tussen milieustraten uit te wisselen. Als een gemeente een milieustraat wil uitbreiden, kunnen wij bijvoorbeeld zien of er elders elementen beschikbaar zijn voor hergebruik.’

Madaster Modulo Milieustrraten materialenpaspoort milieustraat RMN recyclebordes dubbelgrondgebruik grondstoffen hergebruik circulaire economie Care4Circulair
Ron van Ommeren (l) geeft Rob Oomen van Madaster uitleg over de circulaire milieustraat van de Reinigingsdienst Midden Nederland in Soest die Modulo heeft ontworpen en gebouwd.

Milieustraten zijn daadwerkelijk circulair

Modulo Milieustraten staat al meer dan tien jaar bekend als het kenniscentrum voor de circulaire milieustraat en het grondstoffencentrum. Het bedrijf adviseert en ondersteunt gemeenten in de transitie van de traditionele afvalinzamelstraat naar de circulaire milieustraat. Over een inspirerende plek waar inwoners verantwoord hun afval en grondstoffen kunnen inleveren voor hergebruik. Modulo neemt daarbij het hele traject voor haar rekening: van variantenonderzoek, ontwerp, inrichting, realisatie tot en met onderhoud en inspectie. Modulo is een van de weinige partijen in Nederland die modulaire milieustraten ontwerpt en bouwt, zegt Rob Oomen. ‘De materialen en producten zijn daadwerkelijk circulair en kunnen opnieuw worden gebruikt. Het is een bedrijf met een vooruitstrevende visie die dat ook deelt met de markt.’ Madaster en Modulo vullen elkaar volgens Ron van Ommeren goed aan. ‘We zetten ons allebei al jaren in voor circulair bouwen. Dat begint bij een gedegen advies en een goed ontwerp.’ Grondstoffen zijn schaars, zegt Rob Oomen aanvullend. ‘Allebei bevorderen we hergebruik en stimuleren we dat materialen opnieuw worden gebruikt. Met name daarin zit de synergie van de samenwerking.’

Meer weten?

Kijk dan op de website van Madaster voor meer informatie. Wilt u meer weten over circulaire milieustraten? Kijk op de website van Modulo Milieustraten of neem contact met ons op, telefoon: (035) 5885454.

Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?