Internationale circulaire kopgroep komt naar Nederland (video)

Het hoofdkwartier van de internationale circulaire kopgroep komt naar Nederland. Het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE) krijgt nog voor de zomer z’n thuisbasis in Den Haag. Dit heeft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt. PACE wil wereldwijd initiatieven aanjagen die de circulaire economie bevorderen. Nederlandse organisaties als de Nederlandse Maatschappelijke Alliantie en de Dutch Sustainable Growth Coalition hebben zich ingezet om PACE naar Nederland te halen.

Barrières slechten

PACE is in 2017 opgericht door onder meer het World Economic Forum (WEF) en het VN Milieuprogramma (UN Environment). Het platform is onderdeel van Shaping the Future of Environment and Natural Resource Security van het WEF. Inmiddels hebben zich meer dan 40 landen, bedrijven en internationale organisaties aangesloten. Samen werken ze aan het versnellen van de circulaire economie. Dat gebeurt onder meer door het ontwikkelen van nieuw beleid en het op poten zetten van financiering, met name in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Ook stimuleert het platform publiek-private samenwerking die zorgt voor schaalvergroting van initiatieven die bijdragen aan de circulaire economie. Het gaat dan onder meer om projecten op het gebied van plastics, elektronische apparatuur en circulair inkopen.

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Staatssecretaris Van Veldhoven zet zich daarom in voor een economie zonder afval. Voorbeelden zijn: circulair ontwerpen (rekening houden met het hergebruik van spullen voordat ze zijn ontworpen), circulair inkopen (en daardoor 1 Mton CO2 minder aan uitstoot), het Betonakkoord (vijf procent gerecycled materiaal in nieuw beton). Ook moet een Plastic Pact een einde te maken aan bijvoorbeeld plastic bordjes, rietjes, roer- en wattenstaafjes voor eenmalig gebruik .

Economie zonder afval

Hergebruik van grondstoffen is essentieel bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs, zei staatssecretaris Van Veldhoven toen ze bekend maakte dat PACE naar ons land komt. ‘Nederland is toegetreden tot PACE om van andere overheden en bedrijven te leren wat ze al weten over een economie zonder afval. Maar we kunnen anderen ook veel brengen op dit gebied.’ Ze doelde daarmee onder meer op de Nederlandse expertise en projecten om de economie circulair te maken. ‘Met de verhuizing snijdt het mes aan twee kanten: PACE profiteert van de Nederlandse kennis en kunde en ons bedrijfsleven zit met z’n neus bovenop wereldwijde, duurzame initiatieven.’

Meer weten?

Kijk dan op de website van PACE of lees de post over het betonakkoord: ‘Al zes miljoen kilo ecogranulaat verwerkt in circulaire milieustraten’. Of volg het blog Care4Circulair op LinkedInTwitterFacebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?