Model berekent gerecyclede grondstoffen gemeenten

Inzicht in de hoeveelheid grondstoffen die ingezameld huishoudelijk verpakkingsafval gemeenten oplevert. Dat kan met een door het Wageningen University & Research (WUR) ontwikkelde rekenmodel ‘Grondstof uit Afval’, bericht de website van de WUR. De rekensom wijst uit hoeveel secundaire grondstoffen als metaalschroot, glasscherven, papiervezels en plastic maalgoed er uit de huishoudelijke verpakkingsmaterialen kunnen worden gemaakt. Het gaat om verpakkingsafval dat al gescheiden wordt ingezameld en dat uit de nascheiding komt. Behalve de samenstelling van de ingezamelde fracties laat het model ook de toepassingsmogelijkheden zien. Gemeenten kunnen daar uit afleiden wat hun bijdrage aan de circulaire economie is, zegt onderzoeker Ulphard Thoden van Velzen die het rekenmodel bedacht.

Het rekenmodel is als Excelsheet gratis beschikbaar. Een gemeente vult daarin zelf data in, zoals de hoeveelheid ingezameld afval per fractie. Voor informatie die niet op gemeenteniveau beschikbaar is, hanteert het model landelijke gemiddelden. Op basis hiervan worden de hoeveelheden grondstoffen berekend die uit het ingezameld verpakkingsafval zijn ‘geproduceerd’. 

Resultaten leiden tot verbetering

Het model is onderdeel van het project ‘Sustainable Packaging’ en ontwikkeld voor gemeenten, en afvalinzamelaars en -verwerkers. Het model berekent zogeheten netto recyclingketenrendementen voor vijf afvalstromen: papier en karton, plastic, glas, metaal en drankenkartons. De resultaten laten ook zien hoe gemeenten presteren ten opzichte van het nationale gemiddelde voor 2017. Dit geeft aan voor welke verpakkingsmaterialen een gemeente bovengemiddeld goed en minder dan gemiddeld goed presteert. Bovendien wordt uitgerekend waar verbetering mogelijk is van inzameling of nascheiding van huishoudelijke verpakkingsmaterialen. Ook berekent het model hoeveel secundaire grondstoffen er worden geproduceerd uit de ingezamelde verpakkingen. Deze gegevens worden vertaald naar een lijst producten die mogelijk zijn geproduceerd namens de gemeente. 

‘Gemeenten kunnen zo zien wat hun bijdrage is aan de circulaire economie.’ (onderzoeker Ulphard Thoden van Velzen, van de WUR)

Inwoners cruciale schakel afvalscheiding

Met de uitkomsten kunnen gemeenten zien wat goed gaat en wat beter kan, vat onderzoeker Thoden van Velzen samen. ‘Er kan bijvoorbeeld uitkomen dat de scheiding en inzameling van glas goed gaat, maar dat bij papier en karton nog winst valt te behalen’, geeft hij als voorbeeld op de WUR-website. Ook kunnen de uitkomsten er aan bijdragen meer afval te scheiden, zegt hij. ‘Door de resultaten van het model te gebruiken in de communicatie met inwoners, kunnen de gemeenten hen motiveren nog meer afval scheiden. Dat is hard nodig. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de inwoners een cruciale schakel zijn in de inzameling van gescheiden afvalstromen.’

Meer weten?

Kijk dan op de website van de WUR. Of volg ons op LinkedIn, Twitter, Facebook of Instagram en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Meer informatie?