Kempengemeenten: Grondstoffencentrum, het ontwerp en de haalbaarheid

Vraag opdrachtgever
Is een centrale voorziening voor het inzamelen van het grof huishoudelijk afval haalbaar voor de samenwerkende Kempengemeenten? En kunnen daar circulaire activiteiten worden ondernomen die helpen de stap te maken naar een circulaire economie? Werk daarvoor een ontwerp uit en voer een haalbaarheidsonderzoek uit.

Context
Sinds 2003 werken de Kempen- gemeenten op diverse gebieden intensief samen om kwaliteit te verbeteren en efficiënter te kunnen werken.  Ook op het gebied van milieustraten wordt gekeken naar een efficiëntieslag. Op dit moment heeft bijna elke gemeente zijn eigen milieustraat. Mogelijk is er een efficiëntieslag te behalen door toe te werken naar een regionale milieustraat Grondstoffencentrum waar meerdere gemeentes gebruik van maken.

Aanpak
Voor het ontwerp is er goed gekeken naar de wensen van de bezoekers. Zo moet een snel bezoek ook mogelijk zijn. Voor het Grondstoffencentrum is een kavel beschikbaar van beperkte omvang, optimale benutting van het aantal vierkante meters is in het ontwerpproces heel belangrijk. Voor de uitwerking van de businesscase is met name gebruik gemaakt van eerder Modulo uitgevoerde referentieprojecten en de afvalhoeveelheden van de opdrachtgever. Stakeholders zijn in deze fase van het onderzoek nog niet betrokken.

Resultaat
Door dubbelruimtegebruik van de vierkante meters van het bordes én het slim positioneren van de sorteerstraat is het gelukt om alle programmatische eisen op de beschikbare locatie een plek te geven. Op het Grondstoffencentrum gaan bezoekers eerst langs een voorsorteerstraat om herbruikbare goederen af te geven. Daarna kan worden gekozen tussen een betaalde of gratis route. Hoe beter een bezoeker heeft gescheiden, hoe minder er hoeft te worden betaald. Er zijn meerdere rijstroken ontworpen zodat er een goede doorstroom is.

Het grondstoffencentrum moet inwoners inspireren naar een circulaire economie. In het ontwerp is dat verwerkt. Net als een educatieruimte bovenop de repair- en sorteerstraat waar bijvoorbeeld studenten of groepen een goed inzicht krijgen in wat er op deze locatie en met de ingenomen spullen gebeurt.

Samen met de uitgewerkte businesscase ligt er een compleet voorstel voor de samenwerkende gemeenten om te beslissen of ze over willen gaan een centrale milieustraat/Grondstoffencentrum.

[et_pb_de_mach_acf_item acf_name=”field_62ff55d138edf” show_label=”off” _builder_version=”4.14.6″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_de_mach_acf_item]

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

     

Michiel van Wickeren

mvwickeren@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact op met:

 

Michiel van Wickeren

mvwickeren@modulo-milieustraten.nl

(035) 588 54 54

Gerelateerde projecten

[et_pb_de_mach_acf_item acf_name=”field_62cdbb8711f3a” show_label=”off” loop_layout=”14981″ _builder_version=”4.14.6″ _module_preset=”default” min_height=”119px” global_colors_info=”{}”][/et_pb_de_mach_acf_item]